Det finns även en arkeologisk konspiration

Tuesday, 02 October 2012 20:18

Forbidden Archeology av Michael Cremo är en mycket viktig bok att läsa, trots att den är tjock. Där blir det tydligt att man har ljugit och fortfarande ljuger för oss inom arkeologin. Viktiga nyckelbevis undanhålls mänskligheten för att dölja att Charles Darwins (frimurare av 27. graden) teori är rappakalja (samma med den kristna förklaringen) och för att vi inte skall veta att det fanns högkulturer långt innan sumerernas stora blomstringstid. Det finns inga tvivel att Atlantis och andra mycket högt utvecklade kulturer funnits men mörkläggs.

Källa

Titta på den här intressanta filmen av australiensiska Nexus med den österrikiska forskaren Klaus Dona, för att få ett första intryck hur mycket man har ljugit för oss inom arkeologin: