Upprop att Påven och Vatikanen skall agera mot barnsex

Wednesday, 13 June 2012 20:16

Jag har som tysk advokat träffat och hjälpt en ung man i Tyskland, vars identitet, namn och adress jag känner, som påstår att han ha missbrukats sexuellt som barn av den nuvarande påven Benedictus XVI, då Kardinal Ratzinger, i Augsburg, Tyskland. När jag bad om bevis svarade mannen: "Dessa bevis är min livförsäkring" Han har nämligen gått ut med annan brisant information om barnsex för att sätta stopp för dessa vidriga brott. Det sägs, att han har deponerat i slutna kuvert sina påstådda barnsexbevis mot påven som pedofil på flera säkra ställen och att bevisen skall publiceras, ifall det händer något negativt med honom. Jag kan utan att ha sett eller lyssnat på dessa bevis inte bedöma, om anklagelserna eller bevisen är korrekta, men jag kan i alla fall bedöma, att vittnet är mycket trovärdigt.

Jag har dessutom fått träffa på en bal en ung adelsdam från Tyskland, som hade fått audiens hos påven Benedictus XVI (Ratzinger) i Rom, som ville hedra en släktning till henne. Hon vittnade för mig, att detta möte inte alls var trevligt och att påven hade en extrem negativ och djävulsk utstrålning, som hon uttryckte det.

Påven som gör satanistecken

Mot denna bakgrund blir texten från Michael Delavante på nättidningen sourze.se av den 21 juni 2011 för ett år sedan extra intressant:

"Den 13 mars i år kunde bland annat The Times avslöja att den nuvarande påven under sin tid som kardinal 1980 tillät en präst i Tyskland att fortsätta tjänstgöra trots att han befunnits skyldig till att ha tvingat en 12-årig pojke till oralsex. Katolska kyrkan anser att brott begångna av präster ska handhas av kyrkan själv och skickade pedofilen till en terapeut. Ärkestiftet bekräftade att påven, som då var kardinal, hade godkänt ett beslut att låta prästen fortsätta arbeta medan behandlingen ägde rum. 1986 fick prästen ett 18 månaders villkorligt fängelsestraff och 4 000 D-mark i böter, vilket väl kan ses som ännu ett övergrepp på offret.

I maj 2001 skrev Ratzinger ett brev kallat De delictis gravioribus (angående mer allvarliga brott) till alla katolska biskopar där han hänvisade till och uppdaterade Crimen Sollicitationis. I brevet förklarade Ratzinger att Vatikanen måste ha så kallad "exklusiv komepetens", skriver Daily Mail Online: "Med andra ord, han krävde att alla anklagelser om övergrepp på barn borde hanteras direkt av Rom". Vidare skriver Daily Mail:

"Patrick Wall, en före detta benedektinermunk i Vatikanen säger i programmet: 'Jag upptäckte att jag inte arbetade för en helig institution, utan för en institution som var helt inställd på att skydda sig själv'.""

Nu har en kanadensisk präst Kevin Annett, chef för International Tribunal for Crimes of Church and State – www.itccs.org - tagit ett mycket beaktansvärt initiativ, att attackera den katolska kyrkan och i synnerhet påven Ratzinger för sin undfallenhet att stoppa och beivra barnsex genom att sätta en frist till den 15 september 2012. Om inget kommer att ha hänt, kommer samtliga pedofilbevis mot medlemmar av den katolska kyrkan att inges till allmänt åtal:

Se även på White TV: Nya pedofilanklagelser mot ex-påven Joseph Ratzinger + Bilderberggrundaren prins Bernhard;