Vad är Akashakrönikan? Simon Parkes förklarar

Tuesday, 10 October 2017 22:06

källa

"Namnet Akashakrönikan har sitt ursprung från ordet akasha som är sanskrit och betyder ungefär rymd." skriver Camilla. "... Akashakrönikan är den "plats" eller forum som rymmer och håller all kunskap, all erfarenhet samt allas livstiders händelser. ...
Akashakrönikan omnämns i de allra flesta äldre trossystem världen över, både österländska och västerländska men under olika namn, bland annat som Livets bok i den judiska-kristna traditionen. Närmare vår tid nämns tydligt Akashakrönikan hos teosofin och genom Edgar Cayce för att nämna några i västvärlden."

Allt liv spelas in i en slags super videokamera som kallas Akashakrönika. På så sätt kan man titta på historiska händelser och avslöja historieförfalskningar.

"Där kan vi hitta våra tankar och våra känslor, våra reflektioner och erfarenheter genom våra liv. Denna registrering har pågått sedan jordens födelse. Man kan tänka sig denna som en gigantisk datoranläggning som samlar in allting. Visst är detta en hisnande tanke!

Akasha krönikan är tillgänglig för alla som kan tona in sig på en speciell frekvens där man kan se tredimensionella bilder precis som en film som spelas upp. Man kan inte göra någon tidsresa för att ändra på det förgångna, det är helt omöjligt.

Här finns också beskrivet om framtiden för planeten. Denna beskrivning är dock baserad på de förutsättningar som råder just i den stund man besöker krönikan. Om förutsättningarna ändras, så kommer också framtiden i krönikan att ändras." anser Ayena.

Vissa anser att Akashakrönikan är placerad i Plejaderna. Detta skulle kunna vara en indikation att den är negativ kontrollerad och därmed lika opålitlig som Wikipedia, bara på en mera avancerad nivå.

Från min 27:30 besvarar Simon Parkes vad Akashakrönikan är och vad den säger om framtiden för oktober 2017.