Simon Parkes om GUD, kosmos, solen och mycket mer med Victoria Vives

Tuesday, 10 January 2017 18:03

Intervjun är från juni 2015 men mycket tidslös i sina ämnen. Simon Parkes uppmärksammade idag på sin hemsida på:

"British newspaper the Daily Express in its electronic version has broken the story of buildings found in Antarctica of a previous race of people."

Här är inslaget från Daily Mail:

Is there a lost city in Antarctica? Mysterious dome 'building' may have been created by an ancient civilisation, bizarre theory claims