Bara 220 Drako-reptiler kvar i jorden säger Simon Parkes. Vacciner skadar vår DNA

Thursday, 11 August 2016 21:12

Viktig konferens på Malta från Project Camelot med Simon Parkes, som är en av de bästa källorna när det gäller kunskap om de som har makten på jorden, de som sitter i toppen av maktpyramiden: Drako-reptilerna, de som är vitaktiga. De var under tusentals år långt över tusen på, eller bättre sagt i jorden, men har minskat dramatiskt, då de flesta insett, att maktkampen om jorden är förlorad. Ljuset kommer att segra över mörkret.

Drako-reptil målad av Simon Parkes, som kallade honom daddy

De gömer sig för oss i den fjärde dimensionen, men kan göra sig synliga, om de behagar.