Dresden Holocaust för 71 år sedan, ingen åtalad ännu

Saturday, 13 February 2016 19:42

Den 13 februari 1945 började den två dagar långa förintelsen av den mycket vackra mellantyska staden Dresden, som inte hade några tyska trupper längre. Dresden var ur militär synvinkel fullständigt ointressant. Därför hade ca. 1,2 miljoner kvinnor, barn, sjuka och gamla tagit sin tillflykt där ifrån den historiskt sett extremt grymma röda armén, som våldtog alla kvinnor och barn som kom i deras väg. Detta vidriga avsnitt av den röda arméns historia är fortfarande del av deras militära traditioner. Aldrig har en rysk våldtäktsman eller de som främjade detta ställts inför rätta. Krigsförbrytartribunalen i Nürnberg var ett hån mot rättvisan, där de flesta tyska åtalade hade fått sina testiklar söndermosade under den extrema tortyren från England och USA, för att pressa fram falska erkännanden. "Frukter" av denna "historieskrivning" lärs ut ännu idag!

Förmodligen är många av de flickor från öststaterna som nu faller offer för sextrafficking reinkarnationer av de sovjetiska våldtäktsmännen från Stalins armé.

När Hitler attackerade Polen den 1 september 1939 efter talrika polska massakrar mot tyskar, skulle Stalin också anfalla samma dag, för att ta den östra halvan av Polen enligt Molotov-Ribbentrop-pakten. Men Stalin anföll Polen först två veckor senare och tog "sin" del i Polen samt mördade 15 000 polska officerare i Katyn, vilket tyskarna hade vägrat, som jag nyss fick höra under min Polenresa.

Frankrike och England hade gett garantier till Polen oberoende vem som angrep. Men de förklarade enbart krig mot Tyskland den 3 september 1939 och inte mot Sovjetunionen, då Stalin hade gått bakom Hitlers rygg in i en hemlig allians med USA, England och Frankrike för att förinta Tyskland.

Därför började England att bomba tyska civila mål och städer redan 1939. Den 5 september 1939 bombades Wilhelmshaven och Cuxhaven. Den 12 januari 1940 flögs en engelsk bombattack på ön Sylts huvudstad Westerland. Den 20 mars 1940 kastades över 100 spräng- och brandbomber på Kiel och Hörnum, bl. a. mitt på ett militärt sjukhus.

Först den 14/15 november 1940 började Tyskland bomba industrimål i Coventry i England, efter att talrika tyska, icke militära mål, hade terroriserats av engelska bombflygplan. Churchill kände till den kommande attacken mot Coventry då de hade knäckt den tyska koden, men teg, för att inte avslöja detta. Vad betydde engelska offer för Churchill? Inget!

Hitler hade då ideligen försökt att sluta fred med England för att undvika ett stundande världskrig. Men England vägrade, de ville ha ett världskrig och bli av med konkurrenten Tyskland. De gillade inte att Hitler hade gjort sig oberoende av City of Londons och Wall Streets banker.

Brandbomberna på Dresden den 13 till 15 februari 1945 vållade en så extrem eldsvåda att minst 500 000 kvinnor, barn och gamla samt talrika djur brändes levande. Aldrig har så många människor bränds till döds som i Dresden för 71 år sedan. Därför Holocaust. Bombargeneralen Harris och Winston Churchill från England samt Roosevelt borde också ha ställts inför en krigsrätt, då deras terrorbombningar bröt mot krigsfolkrätten, men de blev istället hjältar i den förljugna historieskrivningen.

Chrchill krävde att de tyska flyktingarna skulle stekas:

"Holocaust over Dresden, known as the Florence of the North. Dresden was a hospital city for wounded soldiers. Not one military unit, not one anti-aircraft battery was deployed in the city. Together with the 600,000 refugees from Breslau, Dresden was filled with nearly 1.2 million people. Churchill had asked for "suggestions how to blaze 600,000 refugees". He wasn't interested how to target military installations 60 miles outside of Dresden. More than 700,000 phosphorus bombs were dropped on 1.2 million people. One bomb for every 2 people. The temperature in the centre of the city reached 1600o centigrade. More than 260,000 bodies and residues of bodies were counted. But those who perished in the centre of the city can't be traced. Appr. 500,000 children, women, the elderly, wounded soldiers and the animals of the zoo were murdered in one night. [2001] TERROR BOMBING: THE CRIME OF THE TWENTIETH CENTURY by Michael Walsh" skriver Whale.to

Läs även på rense.com:

Dresden - The Worst War Crime Of WWII - 600,000 Dead

Annat om de allierades massmord på oskyldiga civila på White TV:

Dresden Holocaust 13-15 feb 1945 glömd

Google har censurerat bort White TV:s inslag om detta! Google står tydligen på brottslingarnas sida.