Morden på Maidan utfördes av Väst och nazister säger kanadensisk vetenskaplig studie

Thursday, 14 January 2016 20:46

NATOS Stay Behind krypskyttar mördar på Maidan i februari 2014

Gammelmedia i Väst har jämt och ovanligt extremt ljugit om händelserna i Ukraina sedan oktober 2013. Massakern på Maidan har i fulmedia skyllts på den ryssvänliga sidan, ibland på Putin direkt, men de ärliga alternativa media har tidigt pekat på att kuppmakarna med nazisterna i högsta hugg låg bakom morden på delvis de egna kamraterna.

Dagen efter att EU, Ukraina och Ryssland hade enats om en lösning på Ukrainakonflikten den 19 februari 2014, utan USA:s deltagande, skickade USA sin hemliga NATO-Stay-Behind armé som mördade människor på båda sidor Maidanfronten. Detta vållade så mycket kaos att USA tog hem spelet och kunde sätta in sina marionetter i den ukrainska regeringen, som sitter där ännu idag. De har förstört landet fullständigt, Ukraina är nu fattigt och bankrutt och hundratusentals människor har mördats och drivits på flykt.

En vetenskaplig studie från School of Political Studies University of Ottawa under leding av Dr. Ivan Katchanovski har nyligen kommit fram till att massmorden på Maidan varit en falsk flaggat operation av olika nazirörelser i Ukraina under starkt stöd av förra regeringschefen Julia Timoschenko.

"This academic investigation concludes that the massacre was a false flag operationwhich was rationally planned and carried out with a goal of the overthrow of the government andseizure of power. It found various evidence of the involvement of an alliance of the far rightorganizations, specifically the Right Sector and Svoboda, and oligarchic parties, such as Fatherland. Concealed shooters and spotters were located in at least 20 Maidan-controlled buildings or areas. The various evidence that the protesters were killed from these locationsinclude some 70 testimonies, primarily by Maidan protesters, several videos of “snipers targeting protesters from these buildings, comparisons of positions of the specific protesters atthe time of their killing and their entry wounds, and bullet impact signs. The study uncovered various videos and photos of armed Maidan “snipers” and spotters in many of these buildings." (Fet genom White TV)

För White TV tittare är detta ingen nyhet, fast White TV går ett steg längre och kopplar de ovan utpekade brottslingarna till NATO:s hemliga Stay Behind armé i Ukraina.

Filmen nedan gjordes av en tysk journalist, som efter massmorden på Maidan varit ofta vid fronterna i Ukrainakonflikten, där gammelmedias folk varit för fega att bege sig dit. Den ger en helt annan bild än vad vi har matats med från de stora mediadrakarna.

Filmen påpekar också att den av Sverige stödda ukrainska regeringen använder utarmat uran som drabbar även civilsamhället. Alla svenska gammedia-journalister har blod på sina händer, då de stödjer den blodtörstiga regimen i Kiev.

Annat om Ukraina i White TV:

NATO:s Stay Behind krypskyttar mördade på Maidan: Fuck the NATO!

Nya bevis att USA/EU sidan låg bakom krypskyttarna på Maidan;