3. Världskriget hotar, men du kan stoppa det!

Sunday, 09 September 2012 15:35

Att tre världskrig var planerat sedan länge, vet ganska många nuförtiden. "Idén som Illuminati föreskriver, att skapa tre världskrig i syfte att upprätta en slutlig global makt, styrd av Illuminati (denna process pågår nu för tiden genom FN och EU, organisationer som också grundats genom hemliga beslut av nutida illuminater) beskrivs i en av Guiseppe Mazzini och Albert Pike utgiven skrift 1870. Pike, född 1809, var brigadgeneral under amerikanska inbördeskriget men blev också chef för frimurarorganisationen ’The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry in North America’, själv frimurare av 32 och 33:e graden. Den 22 januari 1870 mottog konspiratörerna/ockultisterna Pike och Mazzini från sina andeguider (demoner) Planen med stort P som skulle etablera den slutliga Nya Världsordningen.

Jag återger innehållet:

· För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig. Det första kriget skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen.

· Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer, bourgeosin [kapitalismen] och socialismen [sovjetblocket].

· Det tredje kriget, som är det sista, men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar. [Israel och arab-länderna]" skriver Torbjörn Johansen 2004.

I nedan visad film, som redan har censurerats bort från YouTube i sin engelska originalversion, analyserar Bill Ryan från Project Camelot och Avalon, ett vittnesmål (2005) från en högt uppsatt engelsk person inom frimureriet i London, att och hur de hemliga oligarkerna har planerat det tredje världskriget.

Den utlösande faktorn skall vara ett angrepp från Israel på Iran, då Iran skall ha fått atombomber från Kina. Som White TV indikerade tidigare finns det en stor risk, att Iran redan har atombomben, även om inga tydliga bevis har läckt ut till väst. Sannolikheten att Iran redan har atomvapen är större än tvärtom, då den iranska regeringen styrs av samma djävulska krafter bakom kulisserna som den israeliska (och alla andra länders också, ja: Sveriges regering också). Dessa djävulska krafter vill ha ett atomkrig och därför måste de se till att båda sidor får atomvapen.

Men ! atomvapen är inget hot för Israel längre, då de förfogar över moderna skalärvapen, som kan oskadliggöra eventuella atomvapen i Iran redan i sina silos. Därför vore det helt fel av Israel att attackera Iran, då Iran egentligen inte är ett hot. Om Israel skulle anfalla Iran, så skulle det medföra den extrema risken, att Israel blir förintat själv, vilket de djävulska oligarkerna inte skulle beklaga ett dugg. De har redan planerat att reducera världsbefolkningen med ca 90%.

Källa: http://red-pill.org/are-you-one-of-the-sheeple-take-the-quiz/

Skälet till befolkningsreduceringen är inte rädslan för en ny kataklysm, som Bill Ryan misstänker, utan skälet är att dessa oligarker är så få, att de måste reducera "the sheeple", om de vill ha kvar en chans att kunna styra dem. Enligt mina källor har nämligen den gamla kataklysmen, som förintade Atlantis, varit utfört med avancerad teknologi av just den typen av krafter, som planerar det tredje världskriget idag. Den hemliga skalärvågsteknologin som de har idag, som HAARP t.ex., är en bra början att vålla en ny kataklysm. Man tränar ju redan ständigt i Iran och Kina, som nyligen hade flera jordbävningar på 10km djup.

Budskapet med den mycket viktiga och sevärda filmen är, att vi, som individer, du och jag, också kan bidra till att förhindra det tredje världskriget, genom att sprida varningen därom, exempelvis genom att sprida nedanstående film. Det är förmodligen därför kriget har inte kommit igång ännu, och jag tror, att det tredje världskriget kommer att förhindras, inte minst med hjälp av många vakna israeler, som kommer att stoppa sin regering från att tända eld på sig själva och hela världen.

 

You must be logged in to comment.