Bankernas dubbla boräntebluff

Sunday, 19 February 2012 23:46

Det är bra att de svenska storbankerna attackeras för att sko sig på sina bolånekunder genom att låta den s.k. räntemarginalen öka. Med detta menas att procentsatsen för de lån bankerna själva tar är betydligt mindre än den procentsatsen som bankerna tar från sina bolånekunder. Att regeringen sitter i bankernas knä, eftersom den inte använder sin makt inom SBAB och Nordea att sänka räntan på bolån, har White TV uppmärksammat nyligen.

Bankerna påstår att det inte finns ett direkt samband mellan reporäntan (räntan ifall bankerna lånar från Riksbanken) och bolåneräntan. De får kritik för det och massmedia, politiker och experter ger intrycket att detta inte stämmer. Men bankerna har helt rätt. Förvirringen kring detta är den stora bluffen, större än bluffen om att bankerna har höga räntemarginaler.

Hur kan det vara? Ju, etablissemanget, som i hemlighet styrs av storkapitalet, tjänar på att ge intrycket att bankerna måste låna själva de pengar de lånar ut. De flesta tror att bankerna lånar sina pengar från Riksbanken (eller andra, ev. utländska banker) till reporäntan och att det därför består ett direkt samband mellan reporäntans storlek och boräntans. Att boräntan alltid är högre än reporäntan anses naturligt, då bankarna också måste tjäna pengar. Den stora bluffen är dock att bankerna inte alls behöver låna pengar, för att vara kapabla att själva låna ut pengar till konsumenterna. Nej, bankerna har nämligen genom sin oktroj (kostar ca 50 milj. kr) rätten att själva producera pengar när de lånar ut pengar, t ex till en bolånekund. Detta är den stora hemligheten som absolut inte får komma ut.

Påståendet att bankerna innehar pengarna de lånar ut, är en ren lögn. Nej, de behöver inte ha de pengar de lånar ut. De behöver enbart en liten bråkdel (fractional reserve) som kallas kapitaltäckningskrav. Det ligger f n på mellan 2 och 4,5%, men regeringen och Riksbanken vill gärna höja det, vilket är mycket bra.

Men egentligen borde kapitaltäckningskravet höjas till 100%. Först då skulle möjligheten för de privata bankerna att producera egna pengar upphöra. Se närmare mitt förslag till finansreform: Den Vita Skola i Nationalekonomi, vars korta text kan laddas ner gratis här.

De privata bankernas makt att producera pengar har nämligen den hemska konsekvensen att bankerna i sin girighet föder för mycket pengar, vilket leder till inflation och smygexpropriation på sex olika nivåer. Det är dessutom en av huvudorsakerna till att vårt finanssystem kan ses som den värsta sortens pyramidspel.

I början hade jag svårt att tro att bankerna själva tillverkar de pengar de lånar ut. Därför skrev jag till Riksbanken och frågade om detta stämmer. Riksbanken kunde bekräfta detta. De skriver så här: "Det är sant att bankerna genom att ta emot insättningar och låna ut pengar bidrar till att öka mängden pengar i ekonomin (penningmängden)."

Detta är något kryptiskt formulerat, men korrekt. Man måste då också veta att det enligt regelverket, finns enbart två källor som kan öka penningmängden i Sverige (också likadant i alla andra länder): Riksbanken och de privata bankerna. Det som ofta tolkas fel är att Riksbanken har monopol på utgivningen av sedlar och (de flesta) mynt. Men svenska kronor i mynt och sedlar utgör enbart ca. 3 till 5% av den totala mängden svenska kronor som är i omlopp. De flesta har skapats elektronisk genom att en banktjänsteman har skrivit siffror i sin dator.

Dessutom har de privatägda bankerna skapat en betydligt större andel svenska kronor än Riksbanken.

Det kostar bankerna i stort sett ingenting att lämna ett bolån. De skulle därför göra en lysande affär, om de enbart skulle begära 0,1% i ränta, då de inte har några upplåningskostnader. Till detta kommer att bankerna suger sig feta på indragning av säkerheter, för folk som tagit lån de inte kan betala tillbaks! En villa är ett äkta värde, ett lån är bluff.

Vad bankerna i realiteten gör, är att nyttja ett privilegium att 'trycka' pengar, som man sedan dels upprättar en säkerhet för och dels tar ränta på. Snacka om ett fett privilegium.

Teoretiskt har lagstiftaren satt ett litet hinder så att de privata bankerna inte kan producera hur mycket pengar som helst. Hindret heter kapitaltäckningskrav.

Men, Riksbanken skrev till mig, att bankerna i praktiken kan urholka detta i samband med t ex bolån så att kapitaltäckningen blir noll, d v s  bankerna kan ohämmat "trycka" pengar, behöver inga reserver alls:                     "I praktiken behöver banken emellertid inte vänta på en insättning för att kunna låna ut, utan kan låna ut genom att direkt skriva ut ett depositionsbevis." Riksbanken tillägger också att detta kan verka litet märkligt. Detta är snällt uttryckt. I själva verket är manipulationen med depositionsbevis fusk, som kringgår de lagstadgade reglerna om kapitaltäckningskraven.

Så, med hänsyn till bankernas missbruk av regelverket, är det hög tid att dessa sänker sina boräntor till under 1%. Att skylla på reporäntan är en ren bluff!

Skriv gärna på Aftonbladets ränteuppror här.

Se ett litet inslag på SVT Play om ämnet här:

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=r%C3%A4ntegapet&source=web&cd=8&ved=0CF0QtwIwBw&url=http%3A%2F%2Fsvtplay.se%2Fv%2F2657037%2Fhur_ska_rantegapet_krympas&ei=eXNBT9qWEuqO4gSuoI2-CA&usg=AFQjCNGZ76HvkJJ1WKGkY10vh-tWlpnhUQ&sig2=x-f8lSHuoMoSUQ48zALhhg&cad=rja