Ofria Fria Tider sprider banknyttiga fake news om folkomröstningen i Schweiz 10 juni 2018

Monday, 21 May 2018 19:49

källa

Efter DI:s bankskyddande inslag (2018-05-09) om bank-folkomröstningen i Schweiz den 10 juni 2018 var White TV först av de alternativa media den här säsongen (2018-05-15) att ge en utförlig bild av den sensationella folkomröstningen mot bankernas makt och dessutom med en intervju från en av initiativtagarna i Schweiz, Ewald Kornmann. Dagen efter gick vaken.se ut med en kopia av WTV:s inslag, men en bättre rubrik.

Den 18 maj 2018 publicerade Nya Dagbladet en kortare notis, som var ganska bra formulerad, onödigt dock att sätta "skapa pengar" i citationstecken. Bankerna vill att vi tror att de inte skapar pengar, då är skandalen mindre och juridiska attacker lättare att avvärja. Vårt stora samhällsproblem är dock att privatbankerna skapar just nya pengar och inget annat genom att bevilja nya lån och på så sätt ökar de penningmängden okontrollerad vilket medför massa skador för samhället som inflation, högre skatter, bubblor i olika ekonomier och arbetslöshet. Dessutom kräver de mer tillbaka än vad de gav, de vill även ha ränta på sina lån, men penningmängden för räntorna skapades aldrig, vilket medför att samhället hela tiden slåss om en penningmängd som inte räcker till. Dessutom ökar bristen på räntepengar exponentiellt.

Dagen efter tjuvkopierade Nordfront Nya Dagbladets inslag rakt av utan att nämna källan. Detta kan vara olagligt.

Värre var dock ofria Fria Tider, som också den 18 maj 2018 kom med ett längre inslag om den extremt viktiga folkomröstningen i Schweiz. De skrev tyvärr massor med felaktigheter, fake news, som är till fördel för bankerna. Jag tror inte att skribenten gjorde det med flit utan blev offer för en eller annan form av hjärntvätt.

1. Redan titeln är missvisande då bankerna just inte har rätten att skapa pengar. De har tillskansat sig detta privilegium i smyg, förbi alla lagar. Schweiz har inte heller en lag som tillåter att privatbankerna skapar digitala pengar ur tomma intet. Lagen ger enbart centralbanken Nationalbank rätt till penningproduktionen.

2. Sedan sätter ofria Fria Tider ordet "skapa" i citationstecken. Tack säger bankerna då, en dåre till som köpt vår propaganda. Privatbankerna skapar pengar på riktigt och inget annat. Det handlar om digitala pengar som är största delen idag, i Schweiz finns bara10 % kontanter kvar och i Sverige mindre än 3%. Att de skapar olagliga pengar är en annan femma.

3. Fria Tider använder en helt felaktig översättning från Wikipedia för den schweiziska aktivist-rörelsen Vollgeld-Initiative. De andra alternativmedia kom med betydligt bättre översättningar. Dessutom hade det varit klädsamt av Fria Tider att lägga en länk till Vollgeld-Initiative.

4. Det i Schweiz krävda fulla reservkravet gäller snarare utlåningen än inlåningen, bättre sagt bägge delarna.

5. Den mest missvisande texten som är ren bankpropaganda hos Fria Tider är:

"I praktiken handlar det om att införa ett så kallat fullt reservkrav i bankernas inlåningstillstånd, som förbjuder bankerna att låna ut pengar som allmänheten sätter in på sina lönekonton eller andra avistakonton där de kan kräva att få tillgång till pengarna innan bankernas egen utlåning av samma pengar löper ut. Istället får bankerna backa upp sin utlåning med inlåning från centralbanken eller värdepapper med löptider som garanterar lånen."

Här kör Fria Tider de urgamla banklögnerna att de lånar ut de pengar som folk har satt in på banken. Så är det just inte utan bankerna skapar helt nya pengar oberoende hur stor kundernas pengar i banken är. Som Bank of England redan 2014 erkände så behöver bankerna inga reserver när de lånar ut pengar, utan tvärtom, utlåningen skapar nya reserver.

6. Fria Tider skriver: "I de flesta västerländska länder används istället olika former av fraktionella reservkrav, där bankerna bara förbjuds att låna ut en liten del av de inlånade medlen, som istället ska behållas i reserv. I Sverige används ett så kallat kapitaltäckningskrav som förenklat innebär att bankernas tillgångar måste vara 8 procent större än skulderna, enligt Finansinspektionen."

Vilken rappakalja! Vårt kriminella banksystem finns i alla länder på jorden, ett tydligt bevis att en kraft styr hela planeten och banksystemet är ett av deras allra mäktigaste verktyg att förtrycka oss.

Kapitaltäckningskravet betyder inte att bankernas tillgångar måste vara 8 procent större än skulderna, utan snarare tvärtom. Volymen av bankernas utlåning, alltså penningmängden som de skapade ur tomma intet (fiat-pengarna), skall "backas upp" med bankens eget kapital som inte får vara mindre än 8% jämfört med de genom utlåning skapade digitala pengarna.

Till råga på allt länkar Fria Tider till en artikel hos Finansinspektionen som syftar till emission av kapitalinstrument, vilket är något helt annat än kapitaltäckningskravet.

-------

Varför har Fria Tider så svårt att citera WTV som vaken eller Nya Tider gör? En bättre källa hade de inte kunnat hitta i sammanhanget vid den här tidpunkten. Är de kontrollerade av Mossad som hatar WTV? Nya Tider skrev redan den 23 januari 2016:

"Många har under årens lopp ifrågasatt detta system. I Sverige processade advokaten Henning Witte år 2013 mot SEB i vad han själv kallat ”bankparasitmålet” i syfte att utmana hela systemet (se NyT v.21/2013). Norrköpings tingsrätt gav banken rätt utan att ens ta upp Wittes huvudargument, som lutade sig på regeringsformen om att det bara är Riksbanken som får skapa pengar i Sverige, samt att allt som rör penningsystemet skall regleras genom lag. Både Svea hovrätt och Högsta domstolen vägrade att bevilja prövningstillstånd.

I Schweiz kan det istället bli folket som fäller avgörandet. Resultatet av en folkomröstning är enligt schweizisk lag bindande."

Intressant är också att övriga alternativmedia i den svenska ankdammen teg om detta extremt viktiga ämne, som kan befria så enormt många människor.

Denna bombshell-film nedan från Bill Still visar en intervju från en israelisk whistleblower hur bankerna styr politiken bakom kulisserna: