Nobelpristagarna 2013 i ekonomi missar två viktiga omständigeheter

2013-12-10 18:13

Årets nobelpristagare i ekonomi (utgiven av Riksbanken) är tre amerikanska ekonomer som har fått priset för sin trendspaning på finansmarknader. "Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år. Dessa upptäckter, som kan verka både förvånande och motsägelsefulla, har gjorts och analyserats av årets ekonomipristagare Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller." skriver Nobel-kommittén. "Pristagarna har lagt grunden till dagens forskning om tillgångspriser. Idag ses priserna som bestämda dels av variationer i risk och riskattityd, dels av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner."

Det är inte enbart White TV som är litet förundrad över utvalet av pristagare. "Considering the almost never-ending list of major economic catastrophes that afflict the planet, it would seem that the Riksbank Prize (Nobel) committee should consider suspending their award out of sheer embarrassment.  I mean, what exactly must go further wrong before they decide that maybe, just maybe, the folks they have been giving the prizes to are crazy.

Well, it didn't happen this year.  They managed to find some more neoliberal crackpots that have managed to hide their bullshit beneath some fancy-sounding theories and good-looking math.  This is apparently enough (according to the Riksbank jurors) to make folks forget that their economics will lead to neofeudalism, slavery, child labor, massive unemployment, environmental catastrophes and the rest of lovely manifestations of backward economic thinking.

The whole Riksbank / Nobel charade was designed to single out economics as somehow more scientific than the rest of the social sciences.  This is clearly a lie—real science recognizes errors and seeks to correct them.  This is why science makes progress while other forms of thinking do not.  How any thinking that deliberately seeks to bring back 19th century capitalism can been considered scientific is a mystery.  But then, the Riksbank Prize isn't designed to reward scientific progress—it is designed to put a "scientific" gloss on some ugly and evil ideology.  The prizes of 2013 do just that.
" undgör sig bloggen real economics.

Det skall alltså vara faktorerna risk och riskattityd, dels av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner, som bestämmer priset på aktier etc. För den som bedriver ärliga ekonomistudier blir det omedelbar uppenbart, att minst två viktiga faktorer saknas:

1. att mäktiga marknadsdeltagare fuskar med prissättningen genom bl.a. naken blankning (t.ex. aktierna på Lehman Brothers sänktes på det viset i september 2008)

2. att banksystemet är ett pyramidspel som med tvingande nödvändighet leder till bubblor i aktiemarknaden, bostäder etc. (Kondratiev cyklus)

Fusk i prissättningen är mycket vanligt och har lyckligtvis avslöjats i allt större omfång som LIBOR-skandalen etc. nyligen.

Att en dramatisk ökning av penningmängden jämfört med bruttoinlandsprodukten leder till prisökning kan t.o.m. ett litet barn begripa. Att bubblorna är ett negativt resultat av vårt finanssystem har även många ickeekonomer fattat nuförtiden.

I intervjun nedan frågar CNBC's Rick Santelli hur quantitative easing (QE), d.v.s. FED:s utpumpande av pengar i det amerikanska samhället med flera billioner, kan påverka prissättningen. Det häpnadsväckande svaret från  Fama är inte alls: "it's basically a neutral event... It's No Big Deal!". Journalisten blir med all rätt inte nöjd med svaret. Eugene Fama är inte värd Nobelpriset! Dags att flera vågar kritisera Nobelpris-utdelningen.