Riksbanken borde köpa statsobligationer för 10 mjd på primärmarknaden och inte andrahandsmarknaden

2015-02-12 17:18

källa

Idag kom Riksbanken med det historiska beskedet om minusränta, att sänka reporäntan från 0 till minus 0,1 procent. Samtidigt skall Sveriges centralbank köpa enbart svenska statsobligationer för 10 miljarder kr.

1. Tro inte att Riksbanken kan styra privatbankernas räntor. De behöver inte låna hos Riksbanken för att kunna låna ut pengar till kunder eller köpa någonting själv till banken. De gör pengarna själva i sina datorer för 0 kr i kostnad tack vare sin oktroj. Enbart för att upprätthålla den falska tron att bankerna inte gör digitala pengar själva går de motvilligt med på att sänka sina räntor litet när Riksbanken gör det. De vill inte att vi vet vilken odemokratisk makt de har bakom kulisserna, genom att olagligen ha tillskansat sig möjligheten att göra mer än 90% av våra pengar. Kontanterna som Riksbanken har monopol på är mindre än 5 procent i dagens Sverige. Både kontanter och digitala pengar är pengar.

2. Riksbanken och Ingves dillar om att de vill få upp inflationen. Detta är svepskäl. Dels är det skandalöst att Riksbanken har som mål att skapa inflation. Detta har införts genom bakdörren för att dölja att inflation är det automatiska resultat av vårt banksystem, där privatbankerna kan göra pengar obehindrat, okontrollerad av folket och utan att ta hänsyn till samhället. Inflation gör pengarna mindre värda och är därmed stöld från spararna i smyg. Dessutom är inflationsstatistiken inte korrekt. Varför tas priser på bostäder inte med?

3. Det egentliga skälet med minusränta är att göra kronan oattraktiv. Därför gjorde danska och schweiziska centralbanken samma sak nyligen. Folk känner osäkerheten, att finanssystemet snart skall krascha och då söker de säkra hamnar, t.ex. genom att köpa den starka kronan. Sverige är dock ett av få länder som är extremt exportberoende. Då skall kronan vara svag så att utlänningar köper svenska varor billigt. Därför var Riksbankens minusräntebesked idag mycket bra för Sverige.

4. Det samma gäller köpet av svenska statsobligationer, inte utländska alltså. Med detta pressas avkastningen på dem så att de blir mer ointressanta. En statsobligation är ett papper där någon lånar pengar till svenska staten mot räntor. För att skydda valutan har allt fler statsobligationer fått en minusränta, vilket White TV nyligen fokuserade på. Detta är dödsryckningarna av ett sjukt och kriminellt finanssystem, som är ett avancerat pyramidspel. Alla pyramidspel måste krascha med matematisk nödvändighet, vilket den nya grekiska finansministern nyligen bekräftade. Alla pyramidspel är straffbara.

5. När man först hör eller läser att Riksbanken skall köpa statsobligationer blir man glad. Då kommer tanken att Riksbanken hjälper finansministern att få pengar för alla statliga projekt. Men icke sa Nicke! Detta är nämligen förbjudet enligt artikel 123 EUF-fördraget (sidan 53). Detta är alltså inte EU-fördraget utan en 344 sidors drake som ingen politiker någonsin har läst igenom. Där har bankerna, de egentliga och hemliga makthavarna, i smyg tillskansat sig rätten att parasitera på samhället genom att enbart de skall ha rätten att låna pengar till stater och inte centralbankerna, se den mycket viktiga filmen nedan. Om Riksbanken skulle kunna låna pengar till samhället, skulle räntorna tillfalla allmänheten och inte giriga banksters. I USA finns en statlig bank som får göra så, The Bank of North Dakota. Därför är den amerikanska delstaten North Dakota den enda som inte är skuldsatt med enorma samhällsproblem.

6. Riksbanken får genom EU-reglernas förbud inte köpa statsobligationer på den s.k. premiärmarknaden, som de privata bankerna, utan enbart på den s.k. andrahandsmarknaden. Även detta är omtvistat då det egentligen kringgår förbudet i artikel 123 EUF-fördraget. Vad Riksbanken idag skrev närmare om detta kan läsas här. I praktiken får alltså Sverige inga pengar genom dagens beslut om köp av statsobligationer utan enbart stora institutioner och privatbankerna, som vanligt. Om de i sin tur blir mera benägna att låna ut till kunder återstår att se. Det finns ju ingen direkt koppling, då bankerna själva kan producera pengar när de vill låna ut några.

7. Den praktiska effekten av Riksbankens köp av statsobligationer blir helt enkelt att skydda den svenska exportmarknaden genom att göra placeringar i svenska kronor mindre attraktiva. Inom ramen för vårt bestående finanssystem är Riksbankens beslut alltså mycket bra för Sverige!

8. Det bör dock startas en diskussion att artikel 123 i EUF-fördraget skall strykas, så att staterna kan finansiera sig själva, vilket är exakt det som den Vita Skolan i Nationalekonomi föreslår och vilket den kanadensiska centralbanken tidigare fram till 1974 gjorde för Kanada. Nyligen förlorade denna centralbank en häpnadsväckande process mot en advokat där domstolen tvingade den kanadensiska centralbanken att återgå till sin gamla vana att finansiera staten direkt genom att köpa statsobligationer på premiärmarknaden och inte sekundärmarknaden, dessutom utan räntor. Vi får se vad Kanadas högsta domstol säger till det. Grattis Kanada att ni vunnit mot bankerna!

Se även på White TV: Reporäntan till 0 procent bara spel för galleriet;

Negativ ränta på bolån, obligationer och hos centralbanker är dödsryckningarna av vårt kriminella finanssystem;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!;

Kommuner och landsting skall bilda egen sparbank;

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.