Att sharia-tingsrätten ligger i Solna ingen slump; Populisterna kräver att nämndemän avskaffas

2018-03-05 21:05

 

källa

Update 28.12.2022:

De kastade sten på polisen – frias

"Elva män som åtalats för våldsamt upplopp i Stockholmsförorten Rinkeby friades dagen före julafton. Det framgår av en uppmärksammad dom från Solna tingsrätt.

– Jag kastade stenen. Men det var inte i avsikt att träffa, berättar en av de nu friade männen.  ...

Alla elva frias.

Solna tingsrätt menar att de elva åtalade inte ”gått till förenat våld mot person eller egendom”, utan att varje stenkastare agerat på egen hand. Detta trots att flera av de åtalade själva hävdar motsatsen. Dessutom tycker domstolen inte att det är klarlagt vad de åtalade kastat sina stenar på.

Den ende som döms för händelserna under korankravallerna i Rinkeby är Rehman Tariq. Han döms till dagsböter för våldsamt motstånd i samband med polisens ingripande mot honom.

Solna tingsrätt är tidigare känd för den så kallade shariadomen som avkunnades 2018. Då friade två islamistiska domare en irakier som åtalades för kvinnomisshandel. Mannen ansågs komma från ”en bra familj, till skillnad från hennes”, menade tingsrätten då."

och

HÄR är politikerna som friade stenkastarna i Rinkeby

och också 28.12.22:

VIDEO: Hussein försöker med hot och våld ta journalisten Christians kamera – friades

"Journalisten Christian Peterson attackerades under koranupploppen i Rinkeby i april av en aggressiv man som försökte ta hans kamera. Men mannen friades av Solna tingsrätt från åtalspunkten försök till rån.

– Rådmannen är helt och hållet verklighetsfrånvänd, säger Christian Peterson till Samnytt."

 

Aftonbladet släppte igår kväll en praktnyhetsbomb att Solna tingsrätt har författat en av Sveriges mest skandalösa domar till nackdel för den misshandlade kvinnan Maryam Jassem (se första filmen nedan från TV4). White TV hade redan i november 2015 avslöjat Solna tingsrätt med orden:

Värst av alla domstolar är Solna tingsrätt.

White TV:s Henning Witte har haft ett större antal tvistemål inför Solna tingsrätt med bara hårresande domar som resultat och ibland uppläxning av Svea Hovrätt.

WTV skrev då också:

"Är det en slump att det svenska forskningscentret för mind control, KI, sitter just i Solna?"

Nej, naturligtvis inte. KI utpekas gång på gång av mind control experter i Sverige som ondskans centrum för hjärnforskning på människor utan deras samtycke. I Solna finns även centrala delar av The Human Brain Project, EU:s högst betalda forskning någonsin.

Extrem islamism förklaras idag enklast med mind control utövad av de västliga säkerhetstjänsterna för att svartmåla Islam. Detta behövs för den gamla frimurarplanen att starta WW3 mellan Islam och Kristendomen.

Många tunga namn i Sverige som misstänks att ha med mind control att göra bor eller har bott i Solna, Magnus Olsson, Leif GW Persson, Anna Lindhs mördare Mijailo Mijailovic m. fl.. Ju närmare försökskaninerna är, desto enklare.

Shariadomen från Solna beror förmodligen på att mind-control-datorerna inte hade finkalibrerats tillräckligt bra. Programordern är att fria eller döma så mjukt som möjligt när det gäller invandrarmän från Mellanöstern. Så förklaras också enklast att en nämndekvinna kan svika en kvinna. Den största delen av mind control genereras nämligen av extremt avancerade datorer som gärna är under AI kontroll.

------------

Shariadomen från Solna tingsrätt dominerades av två nämndemän från Centerpartiet:

Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson. "Ebtisam Aldebe är en uppmärksammad islamist som i tolv års tid använt sin plattform inom Centerpartiet för att propagera för sharialagar. Partiet har låtit henne hållas och gett henne uppdrag som nämndeman, trots att de känt till hennes åsikter. Aldebe är en invandrare från Jordanien, född 1963, som kom till Sverige under 80-talet." informerar Samnytt. "Samhällsnytt har tagit del av en sammanställning över alla de domar som Ebtisam Aldebe varit med och avgjort i egenskap av nämndeman. Sammanlagt handlar det om 140 mål, varav 134 brottmål och 6 tvistemål de senaste två åren.

Flera av målen hon varit med och dömt i rör grövre brottslighet som grov misshandel, grov kvinnofridskränkning, grov våldtäkt mot barn, grov utpressning och dråp."

"Centerpartiet har känt till Ebtisam Aldebes islamistiska åsikter i tolv års tid – utan att agera. Aldebe kandiderade för partiet redan i riksdagsvalet 2006 och agiterade då öppet för att Sverige borde införa sharialagar. Hon föreslogs som riksdagskandidat så sent som 2014."

"Den irakiske mannens ”familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”, lyder en annan uppmärksammad formulering i domskälen.

Ett märkligt utlåtande kan tyckas eftersom 37-åringen är flerfaldigt dömd för brott. 2012 dömdes han av Nacka tingsrätt till tre månaders fängelse för misshandel och överträdelse av besöksförbud. Domen fastställdes senare av Svea hovrätt.

Domen från 2012 handlar även den om hur 37-åringen misshandlar en kvinna han har en relation och barn tillsammans med. Bland annat kan man läsa i domen om hur han knuffar in kvinnan i väggen när hon är nyförlöst med kejsarsnitt, hur han slår henne upprepade gånger i huvudet och nacken och hotar både hennes kollegor och hennes granne.

Kvinnan i målet från 2012 är svensk och tvingas efter att ha brutit upp med irakiern bo på skyddat boende. Hon har numera skyddade personuppgifter. Även den åtalade 37-åringens två barn har skyddade personuppgifter enligt en handläggare på Skatteverkets folkbokföringsregister.

Förutom domen från 2012 är den irakiske mannen dömd för ytterligare en misshandel, olaga hot och hot mot tjänsteman. Han har dessutom tre besöksförbud utfärdade mot sig.

Ingenstans i ”shariadomen” från Solna tingsrätt nämns att 37-åringen tidigare är dömd för flera våldsbrott, något som annars är praxis att ta upp i en dom". rapporterar Samnytt.

Brottmålsadvokaten Viktor Banke anser:

Ingen slump att felet i Solnadomen sker hos nämndemännen

".... peka på ett systemfel. För även om den absoluta majoriteten av nämndemännen sköter sitt uppdrag, är det ingen slump att misstagen sker just där. Själva poängen är ju att de inte ska vara skolade i de rättsstatliga principerna, men det är just dessa principer som filtrerar bort tokiga infall. Infall som att i domskäl försöka sig på karakteristik utifrån medborgarskap.

Men nämndemän är folkets representanter, invänder någon. Och så kanske det var en gång i tiden, men idag utgör nämndemännen, som väljs via de politiska partierna, sannolikt en mer homogen grupp än domarkåren.

Och visst finns det faror med att uteslutande låta statliga tjänstemän sköta den dömande verksamheten, kanske i synnerhet med mindre demokratiskt sinnade regeringar vid makten. Exakt vilket system vi bör ha förtjänar en ordentlig diskussion.

Så låt diskussionen börja nu, för så här kan vi inte ha det."

Svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är också upprörd över skandaldomen:

"– Den här domen hör inte hemma i en svensk domstol." säger hon till Expressen. "Hon har länge ifrågasatt det nuvarande nämndemannasystemet samt det faktum att nämndemännen utses från de politiska partierna." skriver Expressen.

"Det är även väldigt svårt att rekrytera nämndmän, något som enligt Anne Ramberg, lett till att de inte alls är representativa för det de ska representera – folket.

– Det blir väldigt mycket pensionärer och unga människor och därmed blir en stor del av befolkningen inte blir representerade i rätten – de arbetsföra. Domstolarna återspeglar inte heller hur vårt samhälle ser ut, mångfalden ......

Anne Ramberg vill även ta bort nämndemännen i de högre instanserna, kammarrätter och hovrätter, där de enligt henne inte fyller någon funktion i och med att de inte längre har uppdraget att ompröva beslut utan i stället överpröva ."

Det nya uppstickarpartiet Populisterna har också avskaffadet av nämndemannasystemet i sitt partiprogram.

Tidigare domarkritik på WTV:

Stockholms- och Solna tingsrätt gynnar pedofiler;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

Skandaldom från Susanne Hård, Per - Anders Svensson och Kristian Leijon Hovrätten för Nedre Norrland; domare måste kunna ställas till svars;

 

https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/245093