Nyheter om de bosniska pyramiderna

2014-04-01 20:12

Detta inslag kommer från Ivan Björns mycket sevärda blogg: Ivans Blogg:

Ett engelskt föredrag om pyramider i Bosnien live översatt till tjeckiska med DR. Sam Osmanagich

http://www.bosnianpyramid.com/

Föredrag från 2014-02-16 (Bratislava - Slovakien)
En mycket sevärd video (för den som orkar lyssna på engelska och sedan översatt till tjeckiska) om pyramider i Bosnien och lögner och manipulation av världsetablissemanget som inte vill veta av pyramider i Bosnien och som gör allt för att förbjuda utgrävningar och undersökningar.
källa: http://ivansbj.blogspot.se/2014/03/secret-of-bosnian-pyramids.html


Visste du att i USA finns det 200 pyramider? Ändå pratas det inte om dem någonstans! I China finns det otaliga pyramider som man inte får undersöka!
Om pyramider i Italien finns det inget skrivet.

Pyramider i Bosnien i Visoko är bojkottade av etablissemanget.
Betong i bosniska pyramider är äldre än betongen från Romarriket. Dessutom är betongen i Bosniska pyramider av en sådan kvalité som vida överskrider dagens tekniska möjligheter att tillverka betong. I historiska böcker står det att romarna uppfann betongen. Etablissemanget vill därför inte erkänna bosniska pyramiders existens och den forskare som samarbetar med Bosnien lever under hot om repressalier!
Bosniska pyramider är 29 200 år gamla.

Allt detta tyder på att den historia som är berättad för oss är ett stort bedrägeri och hade man börjat på allvar att undersöka pyramiderna så skulle man behöva skriva om hela mänsklighetens historia.
Pyramider som är byggda av megalitstenar och som är bearbetade med maskiner, metoder och med sådan precision att dagens byggkonst kommer inte ens i närheten av detta.

Solens Pyramid i Bosnien är nästan 400 m hög!!! Pyramiden i Egypten  är 147 meter hög.

Mer text, bilder och info på Ivans Blogg.

White TV anser att pyramiderna var i första hand kraftverk som tankade och fördelade fri energi under Atlantis' tid. Allt och alla som har med fri energi att göra förtrycks eller mördas ofta.

Ett tidigare inslag om de bosniska pyramiderna från Dr. Sam Osmanagich finns här på White TV:

Fri Orgon-energi i de bosniska pyramiderna;

och en österrikisk pyramidbygganvisning: Fri energi ifrån pyramider; bygg själv och testa!

samt mätningar av den fria orgon-energin med Dr. Klaus Volkamer: Fri Energi, Orgon, kan mätas med våg