Michael Tellinger föreläser om fri pyramidenergi och ett ärligare penningsystem

2013-10-14 21:16

White TV visade nyligen en bygganvisning för en 1m pyramid som skall leverera fri elektrisk energi = elektriska skalärvågor. För skeptiker, som bara gnäller och inte bygger själva för att kontrollera, visas Michael Tellingers föreläsning från fri energi konferensen i Holland 2012. På minut 14:29 i filmen visar Michael Tellinger en bild på en pyramid med teslaspoler. Den är väldigt lik det bygget som den österrikiske uppfinnaren Thomas Trawöger presenterar.

källa: http://www.ascensionearth2012.org/2013/04/suppressed-scientific-evidence-proves.html

Tellinger talar om ljudvågor som ger energi. Hans vågor är snabbare än ljudet. Då kan han enbart syfta till skalärvågor då fysiken menar med ljudvågor sådana som har ljudets hastighet. (bl a min1:12). Likheten mellan ljudvågor och skalärvågor är att båda är longitudinella vågor. Meyl kallar samtliga longitudinella vågor som skalärvågor och inkluderar där även ljudvågor. Är skalärvågorna snabbare än ljuset transporterar de neutriner, är de lika snabba som ljuset transporterar de fotoner (ljuspartiklar) och har de ljudets hastighet transporterar de luftmolekyler. Skalärvågor som utbreder sig mot den elektriska fältriktningen heter elektriska skalärvågor (upptäckaren Nikola Tesla för över 100 år sedan) och de som utbreder sig mot den magnetiska fältriktningen kallas magnetiska skalärvågor (upptäckaren Konstantin Meyl för drygt 20 år sedan).

På min 0:58 talar Tellinger om crustal displacement shift, som är ytterligare ett bevis att jorden växer, the earth is growing, som White TV hade ett banbrytande inslag om i intervjun med Prof. Konstantin Meyl.

På min 1:24 konstateras mycket riktigt att pengar är det perfekta förslavningsverktyget.

Se även på White TV om byggandet av en fri energi pyramid