Är Pentagons UFO-film första steg till Disclosure?

2017-12-21 22:14

Med Disclosure menas inom sanningsrörelsen att myndigheterna medger officiellt, att de och jorden har kontakt med utomjordiska livsformer. Bildad folk vet sedan länge att så är fallet men gammelmedia har systematiskt mörklagt sådana frågor och förlöjligat UFO-vittnen som konspirationsteoretiker. Detta gäller all information som visar att vi inte är ensam i universum och att kontakt med andra livsformer förekommer ofta. Mörkläggningen av detta ämne har som huvudsyfte att vi inte skall upptäcka att ickemänskliga varelser har makten över hela vår fängelseplanet sedan tusentals år tillbaka.

källa; jag såg liknande molnformationer i södra Spanien nyligen

Enligt experter som Simon Parkes fanns det en hög sannolikhet att Disclosure skulle äga rum 2017. Ett första steg till det skulle kunna vara Pentagons publicering av en UFO-film från november 2004 tagen utanför San Diego kusten i USA.

Informationen och filmen spreds pliktskyldigast av gammelmedia världen över.

"Försvarshögkvarteret Pentagon medger för första gången att de haft ett ufo-program.

Dolt i deras jättebudget har det funnits över 187 miljoner kronor avsatta för att utreda ”närkontakter”.

– Det här var så kallade svarta pengar, säger pensionerade senatorn Harry Reid." skriver AB.  ....

"Nu erkänner Pentagon för första gången att de bedrivit ett liknande program. Det påbörjades 2007 och avslutades officiellt 2012. Det drevs från femte våningen i försvarshögkvarterets C-flygel och utredde ufo-observationer, främst sådana som gjorts av det amerikanska flygvapnet."

Filmen förses dock med en felaktig översättning på den känsligaste punkten. Ljudet är svårt att förstå men piloten säger: "That's not one of us/ours, is it?"

Översättningen är: "that's not a (unclear) is it?"

Anledningen till den uteblivna översättningen är att USA har sedan länge en egen rymdflotta på Area-51 och andra gömslen, som vi inte skall känna till, därför att då får vi kännedom om att dessa farkoster drivs med fri energi. Vi skall inte få tillgång till fri energi, för då köper vi ingen olja eller gas längre.

Liknande på WTV:

Har NASA plockat bort UFO-bild från Mars?

Bill Tompkins om Antarktis Operation Highjump och NAZI/SS-baser där än idag;

https://youtu.be/BuvNrcf8mO8