Sverige stor bidragsgivare till världens grymmaste kommunistdiktatur Nordkorea

2014-10-02 16:22

"Sverige och Nordkorea upprättade diplomatiska förbindelser 1973 och Sverige har haft en ambassad i Pyongyang sedan 1975. Sverige är en av de större givarna av humanitärt bistånd till Nordkorea. Det svenska stödet uppgår till ca 40 miljoner kronor årligen och kanaliseras via FN, Rödakorsfederationen och enskilda internationella organisationer. Det politiska läget i Nordkorea medger inte reguljärt utvecklingssamarbete. Handeln mellan Sverige och Nordkorea är i det närmaste obefintlig." skriver regeringen på sin hemsida.

SD har med rätt ifrågasatt Sveriges starka stöd till Nordkorea. Historien utvisar med all önskvärd tydlighet att inget blivit bättre i Nordkorea. Om USA, Japan och Sverige skulle sluta med att ge pengar till Nordkorea, skulle de ha mindre pengar att köpa vapen, som de missbrukar att terrorisera sina grannar och sin egen befolkning med.

Vidrigt är också kommunistdiktaturen Kinas extrema stöd till psykopaterna i Nordkorea. Bortsett från pengar och vapen skickas flyktingar som lyckats rädda sig undan grym tortyr tillbaka till helvetet Nordkorea.

Sverige, sluta med att ge pengar och stöd till extrema diktaturer!

Här länken till Markus Wiechels (SD) debatt mot regeringens stöd av Nordkorea (filmen gick inte att inbädda):