Bruno Gröning justitie-mördades då han var bättre än skolmedicinens läkare

2015-05-20 14:17

källa

Bruno Gröning kunde läka människor, där skolmedicinen med sina primitiva läkare och metoder inte kunde hjälpa längre. Bruno Gröning kunde läka hela människogrupper bara genom att tala med dem, utan att röra dem. Han blev därför jätte känd i den hemska efterkrigstiden i Tyskland, då landet var nära att gå under genom de allierades fruktansvärda förtryck. Då var det som en gudagåva att Bruno Gröning kunde läka folk utan att ens ta betald.

Journalister uppmanades efter en i början ärlig rapportering att svartmåla Bruno Gröning. Det var USA som kontrollerade medierna, och i synnerhet i Bayern. Sedan hetsades åklagaren på honom och korrupta domare förbjöd honom att hjälpa människor. Kort därefter dog han under mystiska omständigheter.

White TV känner till en duktig läkare i Södertälje som arbetar efter Bruno Grönings metoder, men det sker bara i det tysta, då Sverige är ännu primitivare än Tyskland när det gäller läkarvetenskap.

I Sverige finns föreningen Bruno Grönings vänkrets, som hedrar honom:

"Bruno Gröning - en ovanlig människa

År 1949 kom Bruno Grönings namn över en natt i rampljuset för allmänheten. Press, radio och "Wochenschau" (sammanfattning av veckanshändelser) berättade. I flera månader höll händelsen om den s.k. "Wunderdoktor" mirakeldoktorn som han snart kallades - den unga republiken i uppror. En film spelades in, vetenskapliga undersöknings kommissioner inkallades och myndigheternas högsta instans sysselsatte sig med fallet Bruno Gröning. Socialministern av länet "Nordrhein-Westfalen" anklagada honom för att han bröt mot bestämmelserna för naturläkare. Bayerns landshövding däremot förklarade, att en sådan "exceptionell uppenbarelse" - som Gröning - inte skulle offras för paragrafernas skull. Bayerska inrikesministeriet titulerade hans verksamhet som "kärleksverksamhet".

Livligt diskuterades mellan alla samhällsskikt om fallet Bruno Gröning. De emottionella vågorna gick höga. Präster, läkare, journalister, jurister, politiker och psykologer: alla talade om Bruno Gröning. För somliga var hans underverk en nådegåva från en högre makt, för andra däremot charlataneri. Men faktumet av hans botande kunde bevisas genom medicinska undersökningar.

Bruno Gröning, född 1906 i Danzig, var en enkel arbetare. Efter kriget tvångsemigrerades han som flykting till Västtyskland. Han livnärde sig av olika slags arbeten som t.ex. timmerman, fabriks- och hamnarbetare, telegrambud och svagströmsmontör. Med en gång intresserade allmänheten sig för honom. Nyheten om hans underverk spreds världen över. Från alla länder kom sjuka, brev om hjälp och förfrågningar. Tiotusentals sökande efter helande sökte sig till platser där han verkade. En revolution inom medicinen bröt sig in på nya vägar.

Bruno Grönings lära

Sammanfattning

Bruno Grönings lära är grundlagd på den andliga kraftens inflytande på människan. Inflytandet av dessa krafter är större än vad de flesta människor har vetskap om.

Bruno Gröning jämför människan med ett batteri. I det dagliga livet ger det var och en av sin kraft. Den nya behövande energin tages ofta inte upp i samma omfattning. Liksom ett tomt batteri inte kan fungera, kan en kraftlös kropp inte utföra sina uppgifter. Anspänning, nervositet och livsångest har således sjukdom till följd.

Bruno Gröning klargjorde hur var och en kan fylla på den nya energin. Tron på det goda och viljan att bli frisk igen, är en absolut nödvändig förutsättning. Människan är alltid omgiven av helande vågor, som det bara gäller att ta emot. Enl. Bruno Gröning finns inga obotliga sjukdomar, vilket alla medicinskt bevisbara suc?éberättelser bekräftar. Botande sker helt och hållet på andlig väg och är således inte bundet till Bruno Grönings fysiska kropp.

För att kunna ta upp den helande energiströmmen, sitter den hjälpsökande med öppna händer. Armar och ben är inte korsade, för att den helande energiströmmen inte skall påverkas. Tankar på sjukdom och sorger motarbetar, medan tankar på något skönt är läkande.

När den helande energiströmmen flyter genom kroppen, kontaktas alla belastade organ och börjar så med sin helande effekt. I samband därmed kan värk uppstå, som är tecken för utrensning i kroppen. Eftersom sjukdom till sitt väsen inte är Guds vilja, kommer den så småningom att försvinna. I vissa fall kan det hända helt spontant. Därför är det nödvändigt att inte hålla fast sjukdomen i tankarna utan tro: För Gud finns ingentin "obotligt".

För att kunna förbli frisk, tar Bruno Grönings vänner dagligen upp den helande kraften. En frisk kropp är förutsättningen för ett liv i överensstämmelse med sig själv, andra människor och naturen.

Målet för Bruno Grönings lära är att omvända en sjuk till en livsglad människa som är fri från all fysisk och psykisk belastning."

Informera dig om en annan banbrytande tysk läkare på White TV, som fick fly från Tyskland och som lever i norsk asyl idag:

Cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer största medicinska snillet i vår tid;

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.