Scalar Weapons on 9/11 ?

2012-01-02 21:03

Scalar waves are used in Mind Control technologies. But they are used in other acts of the devil as well:

 

Mind Control is also possible without a chip in the TI's body:

 

Kommentarer  

 
#2 Leif Erlingsson fredag 12 april 2013
2 av 2:

Forts. från föregående: Se vidare http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_om_Fri_Energi__reverse.html#post10802358 eller http://www.sourze.se/forum/thread/10766526/page12#post10802358 . Notera att Gordon Duff bekräftar att Dr. Judy Wood har rätt men menar att allmänheten inte förtjänar sanningen.
 
 
#1 Leif Erlingsson fredag 12 april 2013
1 av 2:

Lyssnade på sista två minuterna av film 9 och fram till slutet av film 10, där 9-11 och skalärvapen diskuteras i relation till såväl Lt. Col. Thomas E. Bearden, Ph.D. (U.S. Army Retired) som Dr. Judy Woods arbeten. I slutet talas det om det planetära försvaret där de negativa som har kontrollen över dessa vapen "försvarar sig" gentemot positiva besökare utifrån. Detta relaterar till vad Gordon Duff, Senior Editor with VeteransToday.com, sa för några månader sedan i ett telefonsamtal med Pete Santilli.

Pete Santilli spelade samtalet. Det var Pete som ringde upp Gordon. Gordon Duff nämner i samtalet bl.a. det planetära försvaret gentemot varelser som kommer från bortom tid och rum och hur detta är relaterat till nanopartiklar/chemtrails som Gordon Duff säger är till för att detektera dessa varelser fast de befinner sig i andra dimensioner. Jag citerade och kommenterade lite om det på Sourze i januari.

Fortsätter i "2 av 2".
 

Du måste logga in för att kunna kommentera.