Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > 100%-systemet

Kontanter hjälper bäst på Filippinerna

2013-11-11 21:57

Från flera håll kommer rådet att kontanter hjälper bäst i de värst drabbade områdena efter tyfonen Haiyans framfart på Filippinerna. Digitala pengar fungerar inte, då elnätet är utslagen och korttransaktioner blivit blockerade. Här ser vi tydligt hur viktigt det är för ett samhälle att ha tillgång till kontanter.

"Per Byman som är generalsekreterare på Radiohjälpen säger att den som vill hjälpa de drabbade kan sätta in pengar på Radiohjälpens plusgirokonto på 90 1950-6 och märka talongen med Filipinerna.

Det går också bra att skicka ett SMS med ordet ORKAN till 72 999.

– Då går 50 kronor till offren, säger Per Byman" rapporterar SR.

Källa

Ett annat skräckexempel kommer från Swedbank, rapporterar mateja.se. Banken upptäckte att en av deras kunder, Sandra Bröms Hopkins, dristade sig att köpa bitcoins. Som straff blockerade Swedbank alla hennes konton i över en vecka.. Sandra kunde inte köpa någonting längre efter hon fick smaka på bankens piska.

Den som vill avskaffa kontanterna är antingen dum eller vill förslava människor.

 

Dina pengar är inte längre säkra på banken

2013-10-07 23:06

Du har dina pengar på banken inte i form av kontanter som slumrar och väntar på dig i bankomaten runt hörnet, utan i bankens dator som digitala pengar på ditt elektroniska bankkonto. Visst kan du alltid förfoga över dina pengar på bankkontot, men detta betyder inte att du äger "dina" pengar på banken. Detta gör banken och du har enbart ett skuldrättsligt krav på banken, att de gör med "dina" pengar som du säger. I bankens bokföring är pengarna på "ditt" konto bokförda som bankens skuld till dig. I vanliga tider spelar dessa juridiska aspekter ingen roll, men i kristider som nu, kan de ha avgörande betydelse för dig. Världen står nära inför nästa våg av finanskrisen som kommer att bli värre än sept 2008.

När banken kommer på obestånd eller i kris, så har skräckexemplet på Cypern våren 2013 visat, att politikerna alltid hjälper bankerna, då de är bankernas marionetter. För att rädda viktiga cypriotiska banker har man helt enkelt tagit insättarnas pengar, ofta upp till 62%, och gett dem till banken, eller rättare sagt blockerat kundens förfoganderätt, så att banken inte längre hade en skuld till sin kund, s.k. bail in.

Ett sådant rån på bankkunderna har nu "legaliserats" och planerats för hela EU; även de länder som icke är med i Euron.

Tror inte heller att bankinsättningsgarantin räddar dig. När det är storkris, räcker garantins pengar inte och därför har EU-domstolen redan bestämt i fallet med Islands kollaps, att insättningsgarantin inte gäller vid massproblem.

Det säkraste är därför att ta ut de flesta pengar i kontanter och/eller köpa fysiskt guld eller silver.

Se även på White TV: Hemliga planer på tvångsskatt för bankkonton i andra Euroländer;

Cypernkrisen bevisar: med lån luras människor;

EU:s bail-in/bankräddning en bluff;

 

Bankmarionetten Andreas Cervenka (SvD) vilseleder Svenska Folket

2013-10-05 15:25

Idag, den 5 okt 2013, har SvD ett stort uppslag från deras ledande ekonomijournalist Andreas Cervenka: "Därför är världens ekonomi så bräcklig".

Med den titeln skulle man kunna förvänta sig att Cervenka upplyser allmänheten om orsakerna till våra och världens ekonomiska bekymmer. Cervenka undanhåller dock viktiga nyckelfakta och hänvisar flera gånger till Adair Turner, tidigare chef för den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen, FSA. Varken den eller Cervenka nämner i det här inslaget att huvudproblemet är att penningmängden för räntorna aldrig produceras och att samtliga pengar (även kontanterna) i omlopp har emitterats som kredit.

För att öppna ögonen för människorna bör också påpekas att om alla skulle återbetala sina lån, skulle inga pengar finnas kvar i samhället, då alla pengar skapades genom utlåning och när ett lån återbetalas till banken ligger det inte kvar hos banken utan försvinner in i det tomma intet, varifrån det kom en gång i tiden, när det lånades ut.

Till alla banklån, d.v.s. till alla pengar, då pengar idag enbart föds som banklån, finns räntekrav knytna. Dessa pengar för räntorna skapas aldrig. Samhället måste därför ständigt konkurrera om en total penningmängd som är för litet. Som spelet hela havet stormar, stolen för räntorna finns inte.

Det är tre nyckelfaktorer som gör att världens ekonomi är så bräcklig:

1. att privata banker får tillverka pengar själva ur tomma intet (som Cervenka riktigt påpekar);

2. att penningmängden för räntorna aldrig skapas, vilket leder till ständig brist på pengar (vilket bankmarionetter gärna förtiger).

Då det enbart finns ett sätt att komma åt nya pengar, ny skuldsättning, för att kunna betala räntorna, tvingar vårt finanssystem folk att ta nya lån, för att klara sin ekonomi. Det hemska är, att den nya skuldsättningen triggar nya räntekrav, vars pengar inte heller ha skapats. Bristen på räntepengarna ökar lavinartat, med exponentiell fart.

3. Genom att bankerna inte har arbetat för de pengar de tillverkar och genom att det inte finns en lag som ger bankerna rätt att skapa pengar ex nihilo, ur tomma intet, så ger bankerna fuskpengar till sina kunder. Bankerna bedriver digitalt falskmynteri, då den största delen av pengar idag är digitala pengar i datorvärlden. Kontanterna utgör i Sverige enbart ca. 4,2 % av alla Svenska Kronor som finns.

I gengäld får bankerna äkta värden för sina fuskpengar i form av säkerheter i fastigheter, bilar och företag (etc). Detta medför en smygexpropriering genom bankerna på sju olika nivåer, se närmare boken Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis här.

Om dessa smygexproprieringar är det knäpptyst hos Cervenka och de övriga bankmarionetterna.

Att Cervenka hänvisar till IMF ekonomen Michael Kumhof är dock mycket positivt. Kumhof är för en gångs skull en pålitlig källa och modig ögonöppnare. White TV tittare känner honom redan.

En sådan skicklig blandning av sanning och lögn är typiskt för bankstermarionetter. Där sanningen har sipprat fram genom andra kanaler, t.ex. alternativa media, som vaken.se, Nya Tider eller White TV, tar man tjuren vid hornen och blåser upp sig som sanningsavslöjare. Det faktum att banker skapar pengar ur tomma intet har lyckligtvis redan spridit sig rätt så långt. Då tar bankstersystemet ingen skada om man "avslöjar" detta. T.o.m. de flesta unga banktjänstemän har förstått att privatbankerna emitterar pengar genom utlåning. Vad de flesta dock fortfarande inte är medvetna om är, att detta medför med tvingande matematisk konsekvens, att penningmängden för räntorna fattas och leder till ett olagligt pyramidspel genom smygexproprieringarna. Bankerna bedriver inte bara ett enligt lotterilagen förbjudet pyramidspel, de bedriver den värsta sorten av pyramidspel, då hela samhället är tvungen att delta i jakten på nya räntepengar.

Cervenka rekommenderar att titta på YouTube föreläsningen från Adair Turner, se filmen nedan. White TV skall nu läsa lusen av Adair Turner genom hänvisningar till filmen med tidsangivelser:

1. I Del I på YouTube, min 13-14:48: Turner gör en skillnad mellan fiat-money creation by states och credit-money by privat banks. Detta är grovt felaktigt och avsett att skydda privatbankernas makt genom att suga sig fet på pyramidspelet. Uttrycket fiat-money kommer från det latinska uttrycket fiat lux, som betyder det varde ljus ur tomma intet. Både staten med sin centralbank (i Sverige Riksbanken genom datorsystemet RIX) och sina statliga banker och privatbankerna kan emittera pengar ur tomma intet, fiat-money, och den största delen av fiat-pengar kommer från privatbankerna.

2. Del II, min 2:00: Turner talar om möjligheten att marknadens disciplin kontrollerar den privata kreditgivningen och därmed penningmängden i samhället för att undvika inflation. Att lägga kontrollen på marknaden är att göra bocken till trädgårdsmästaren. Marknadens girighet har numera blivit välkänd för många. Turner talar i samma väva om att räntenivån bestämmer penningmängden. Detta har varit en svag kontroll förr, då det fanns kassakravet kvar (bankerna var tvungna att deponera litet pengar på sina konton hos Riksbanken, så att de oftare fick låna pengar där, så att Riksbankens reporänta kunde tygla litet). Idag har privatbankerna dock fria händer utan kassakrav och reporäntan har degraderats till ett spel för gallerierna. Det är inte reporäntan som bestämmer penningmängden i samhället utan privatbankerna genom att de är villiga att låna ut eller inte. Hur mycket ränta de tar har ingen direkt koppling till reporäntan, då bankerna för det mesta skapar sina lån ur tomma intet och inte genom lån från Riksbanken.

3. Del II, min 2:48: vad menar Turner med natural rate of intrest? Det finns inga räntekrav i naturen och Islamic Banking har klarat sig igenom finanskrisen så bra just därför att det har förbud mot räntor.

4. Del II, min 3:35:  "it matters to whom credit is extendet" Turner vilseleder genom att rikta fokus på frågan vem som får banklån. Detta är inte huvudproblemet utan att pengar enbart kommer till genom utlåning med ovan nämnder ödesdigra räntekonsekvenser.

5. Kort därefter refererar han till nobelpristagaren Hayek, en annan bankstermarionett. Vem annars får nobelpris?

6. Del II, min 9:18: Turner ger en missvisande förklaring av Spaniens och Greklands problem. Sanningen är att det är alltid några i systemet som måste slås ut med matematisk nödvändighet, då det ständigt finns för litet pengar i omlopp. Turner borde ha nämnt att penningmängden för räntorna fattas.

7. Del III, min 0:56 "debtcontracts are fundamently diffrent from creditcontracts"  enligt Fisher och Simons. Detta citat är förvirrande utan förklaring vad han menar med skuldkontrakt till skillnad från kreditkontrakt. Bankerna har på senare år skickligt lanserat felaktig information om vad en skuld, kredit och pengar är. Man utnyttjar att inte alla har läst juridik. Tanten från SEB i bankparasitmålet dillade i domstolsförhandlingen också om att banken ger kredit och inte pengar när ett banklån beviljas. Detta är ren nonsens. En skuld är inom juridiken ett åtagande från en person gentemot en annan att fullfölja ett löfte om ett visst beteende. Det kan vara att bygga ett hus, att städa eller att betala eller återbetala pengar. Skuld är ett stort överbegrepp. Ett lån är för långivaren ett åtagande, en skuld, att låna ut ett föremål, t.ex. bil, ägg eller pengar. Samtidigt är det för motparten som fått föremålet genom lån en annan skuld, att ge lånet tillbaka efter en viss tid. Lån som gäller pengar kallas också för kredit. Alla krediter består av två skulder: kreditgivarens att ge ut pengar och kredittagarens att ta och senare återbetala de lånade pengar.

Alla skulder är dock inte krediter, då skuld är överbegreppet som kan omfatta allt möjligt annat än att återbetala pengar. En kredit är ett avtal genom två ömsesidiga skulder, men pengar är ett föremål, ett redskap.

Att jämställa pengar med krediter är därför missvisande. Visserligen föds alla pengar idag som krediter, men det måste inte vara så, trots att bankerna gärna vill ha det så. I ett ärligt finanssystem som den Vita Skolan i Nationalekonomi förespråkar, föds pengar inte som kredit utan som engångsbetalningar från Riksbanken för utfört arbete utan krav på återbetalning eller räntor, s.k. arbetspengar.

8. Del III, min 3:43: Turner ställer vanliga lån på en nivå med banklån i diskussionen. Detta förvirrar. Ett vanligt lån av pengar mellan två parter kan enbart göras med redan av bankerna producerade pengar (bortsett från penningförfalskning). Detta ökar inte penningmängden som helhet utan är enbart en omfördelning av redan emitterade pengar! Det är ju enbart bankerna som gör pengar, ingen annan.

9. Del III, min 11:37: Turner citerar en engelsk centralbankchef: "money, credit and banks play no meaningfull roll" och Turner håller med om det, att bankerna inte har en nyckelroll i samhället. Att privatbankerna vållar massarbetslöshet, inflation, bubblor, statsskulder, höga skatter och massfattigdom är han knäpptyst om. En bättre förespråkare för att upprätthålla pyramidspelet kan bankerna inte få.

10. Turner säger inte att pengar skall uppbackas med arbete och inte skulder, som idag, eller guld som förr, trots att han ofta refererar til BNP som ett mått för penningmängden.

Hela Turners tal är opedagogiskt och förvirrande och det är meningen. Genom århundraden av förvirrspel har etablissemanget kunnat dölja sitt mäktigaste maktredksap: fractional reserve banking=skitsystemet vi har över hela världen idag.

Att Andreas Cervenka rekommenderar en fd chef för den brittiska Finansinspektionen (FSA) som förebild och pålitlig källa för finansupplysning är lika ansvarslöst som att rekommendera pyramidspelkungen Bernie Madoff (fick 150 års fängelse) som en utmärkt adress att investera säkert.

Tror Cervenka verkligen att bankstercentralen i London (City of London, vilket är en egen stat i staten), som kontrollerar politikerna och myndigheterna, skulle tillsätta en ärlig människa som chef för Finansinspektionen?

Att SvD:s Andreas Cervenka vägrade att rapportera om bankparasitmålet mot SEB, trots att Henning Witte bad honom om det, bekräftar att Cervenka är en bankslickare.

Det enda som är odelat positivt med Cervenka är hans humor. Det skall han ha credit för.

Annan allvarlig Cervenka kritik på WTV:

Andreas Cervenkas (SvD) grova lögn om SCA/ Industrivärden, bara idioter litar på Svenska Dagbladet;

Andreas Cervenka (SvD) säger inte hela sanningen om bail-in; Deutsche Bank på fallrepet

 

Fritenk inte längre bra

2013-08-21 23:15

 

EU:s bail-in/bankräddning en bluff

2013-06-28 19:10

Igår, den 27 juni 2013, enades EU:s finansministrar om nya regler för att rädda stora banker. I motsats till praxis som använts hittills, skall skattebetalarna luggas litet senare via ESM. Först skall bankägarna och borgenärer (som håller bankobligationer) bes till kassan. Sedan skall de som har mer än 100 000 EUR på sitt konto rånas på 8% (bail-in), en "logisk" konsekvens av insättningsgarantin på 100 000 EUR. Att Cypern var en försökskanin för denna lösning hade White TV redan varnat för.  Först efter dessa tre räddningsnivåer skall skattebetalaren tvingas undsätta bankerna (bail-out). OBS! Detta gäller även för Sverige, trots att Sverige inte är med i Euron, EMU. Ellen Hodgson Brown kallar den nya trenden för

Bail-out Is Out, Bail-in Is In

Att skattebetalarna skall avlastas genom att komma sist och inte först när det gäller att rädda en stor bank låter ju fint. Dock har bankstermarionetter som Sveriges finansminister Borg och fransmannen Pierre Moscovici mjukat upp regelverket till fördel för bankerna. "Men finansminister Anders Borg var inte nöjd med att uppgörelsen begränsar Sveriges möjlighet att tillföra statligt kapital i ett tidigt skede då en bank dabbas av en kris." rapporterar DI. Borg vill alltså ha kvar den gamla lösningen, att skattebetalaren luggas, moral hazard, heter det. Bankerna kan behålla sina vinster och bonusar och skattebetalaren betalar om spekulationen misslyckas. Vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras, heter det lugnande. Vad annars kan man förvänta sig av en skattediktatur som Sverige.

I praktiken har de ansvarslösa som Borg & Co och deras uppdragsgivare (i Sverige familjen Wallenberg) lyckats smyga in undantagsregler för den nationen, i vilken den krisdrabbade banken har sitt sätte. På så sätt blir det ingen väsentlig förändring för stor-bankernas privilegium att spekulera på skattebetalarnas bekostnad: "Exclusions

Certain types of liabilities would be permanently excluded from bail-in:
covered deposits;
secured liabilities including covered bonds;
liabilities to employees of failing institutions, such as fixed salary
and pension
benefits;
commercial claims relating to goods and services critical for the dail
y functioning
of the institution;
liabilities arising from a participation in payment systems whi
ch have a remaining
maturity of less than seven days;
inter-bank liabilities with an original maturity of less than seven days
.
National resolution authorities would also have the power to exclude, or partially exclude,
liabilities on a discretionary basis for the following reasons:
1) if they cannot be bailed in within a reasonable time;
2) to ensure continuity of critical functions;
3) to avoid contagion;
4) to avoid value destruction that would raise losses borne by other creditors."
Källa, Banksters robbing sheeple

En tidig varning till de stora drakarna som i Cypern är garanterat med dessa luddiga regler. Då kan de snabbt ta bort sina pengar från banken innan småfolket måste blöda. Detta borde alla göra redan nu och köpa fysiskt guld och silver istället. Låt er inte skrämmas av de manipulerade priserna där just nu.

Dessutom skall regelverket efter EU-parlamentets input först bli giltigt år 2018. Krisande banker står dock redan idag och köar. Enligt Goldman Sachs vacklar de franska bankerna Crédit Agricole och Natixis samt Deutsche Bank och schweiziska Credit Suisse redan nu över kollapsens avgrund. Då blir det EMS, skattebetalaren, som måste rycka in, i vanlig ordning.

För små banker gäller dessa fina regler inte. Dem bryr man sig inte om. Ingen skada skett, om de försvinner menar EU och dess uppdragsgivare, de stora bankerna. Det vore dock bra, om man skulle låta de stora bankerna också gå i konkurs. Ingen skada skett. Riksbanken kunde lätt ta över och förse landet med pengar och lån. Riksbanken har ju redan många filialer landet runt. Då skulle vi bli av med konspirationen mot kontanterna också. Skriv på Kristoffer Hells upprop här för att rädda kontanterna, som nästan 4 000 andra också har gjort.

Så de nya bankräddningsreglerna är i praktiken en bluff.

Problemet är att man inte äger de pengar man har på banken. Den bedrägliga konstruktionen är den, att man anses ha lånat sina pengar till banken, när man har dem på kontot där. I en sund ekonomi skall insättaren äga sina pengar och de skall vara utanför bankens balansräkning och på deras klientmedelskonto, som helt är skyddat mot konkurs. Bankerna skall ha en kapitaltäckning på 100 % och icke 7,5 % (Basel III), som det är i de bästa av fallen idag. Se närmare Henning Wittes bankreform, Den Vita Skolan i Nationalekonomi.