Anglin rapporterade vissa medier ursprungligen om att Rathjin i manifestet uttryckte idéer som att en hemlig regering läste hans tankar från en underjordisk bas, men att narrativet nu totalt skiftat fokus mot att utpeka skjutningarna som ett så kallat högerextremt terrordåd."