Förbjud trådlös Internet, WIFI, i alla skolor, attackerar främst flickor

Saturday, 16 January 2016 14:17

källa

White TV tittare är säkert redan väl bekant med Dr. Barrie Trower, f.d. MI5 agent, som vill förbättra sin dåliga karma efter alla illdåd han begick under engelsk kommando. Han går nu ut i hela världen och varnar för trådlös Internet och strålning från mobiltelefonteknologin.

I den här föreläsningen sätter han en extra fokus på farorna med trådlös Internet, WIFI, i skolor och förskolor. Barn är extra känsliga för den sortens strålning, som inte kommer främst från mikrovågorna, som är elektromagnetiska vågor. utan från skalärvågorna, som är longitudinella vågor. Dr. Trower har tyvärr inte lärt sig på sina dagar att det finns även skalärvågor och att de är biologiskt relevanta.

Men bortsett från det ger han utmärkta analyser av de stora farorna för barn, i synnerhet flickor, med trådlös Internet. Det förstör mitokondriernas DNS och dessa genetiska skador ärvs av barn och barnbarn, tills alla blir ofruktbara, då även outvecklade kvinnliga ägg skadas allvarligt.

Israel och delar av Frankrike och Italien har redan infört förbjud mot WIFI i skolor och/eller dagis.

Se även i Ny Teknik:

 

Frankrike bromsar wifi i skolorna