Dr. Gennady Shipov förklarar fri energi, torsionsfält, vacuum och tröghetskraft

Thursday, 11 December 2014 22:09

källa; Dr. Gennady Shipov forskar i fri energy, virvlar och nya raketmotorer

Dr. Gennady Shipov är en mycket välmeriterad rysk fysiker som har forskat länge i torsionsfält, virvelfält. Han verkar mena med det skalärvågor och deras existens i eterfältet. Skalärvågor rör sig nämligen som virvlar genom vårt universum. Det är synt att han inte använder dessa begrepp. Det är också synt att han fokuserar mest på Einstein och inte så mycket på Nikola Tesla. Om Prof. Konstantin Meyls forskning nämner han inget heller, vilket också är tråkigt. Dessutom talar han dålig engelska och är ingen bra pedagog. Men han kommer med intressanta praktiska forskningsresultat.

Han har förmodligen inte upptäckt att alla virvlar/torsioner består egentligen av två virvlar, en som expanderar och en som gör raka motsatsen. Samspelet mellan dessa två virvlar ger virveln des form. Prof. Konstantin Meyl har upptäckt detta fenomen och kallar den andra, den okända virveln, för potentialvirvel, potential vortex, vilket bara det gör honom till en brännhet kandidat för nobelpriset i fysik.

Shipov påstår att han hittat den enande fältteorin, vilket är mycket möjligt, då han övertygande säger att en sådan formel måste utgå från vacuum, vilket är samma som eterfältet. Meyl har också hittat den enande fysikteorin, unified field theory. Jag vet inte vem som var först och om Shipovs är korrekt.

Shipov kommer med mycket spännande idéer om nya flygplans- eller raketmotorer: "Changing rotation inside a mass makes it possible to change its inertial properties. It is the equation for a jet motion without rejection of any mass.”

"In Russia generators of electro-torsion fields are created. The truth is that in

any advertising in Moscow concerning these generators, I did not see anything that would confuse you. Such generators are used for scientific purposes and in torsion technologies. Now in Russia six kinds of torsion technologies are under development:

1.

Torsion transport

2.

Torsion metrology

3.

Torsion power

4.

Torsion communication

5.

Torsion medicine.

6.

Torsion methods in agriculture

 

I think that in America there also are torsion generators, for example generator of Hutchinson. Unfortunately, the absence in America of theoretical research in this direction acts like a strong brake holding back the development of Torsion Physics."

 

Om man byter ordet torsion mot skalärvåg är vi inne i Teslas och Meyls värld och forskning. Shipov borde ha nämnt HAARP i USA också.

 

På frågan om han känner till N. A. Kosyrevs forskning om strålning från stjärnor som är snabbare än ljuset svarar Shipov: " Yes, I know about Kosyrev’s works in which he has found the radiation going from

stars with speeds of more than speed of light. As difficult as this seems, these experiments have been repeated in Novosibirsk by academician Lavrentiev with some of his employees and in Ukraine by doctor Pugach. They have confirmed the existence of superlight signals from stars. I think that this is a torsion signal, but for the final answer suggests that additional research is necessary." (Att Tesla redan upptäckt denna strålning känner han förmodligen inte till.)


Kompletterande forskning behövs inte. Den har Tesla och Meyl redan gjort och funnit att denna strålning från andra stjärnor kommer i form av skalärvågor, som färdas som virvlar snabbare än ljuset med neutriner som beståndsdelar. De är en aspekt av den fria energin. Synt att Shipov inte känner till Meyls och Teslas forskning.

 

Shipov har dessutom helt fel, när han i slutet av intervjun påstår, att torsionsfältet inte innehåller energi utan enbart information. Det är ju just den springande punkten att virvelfältet har ett överflöde av fri energi i form av neutriner. De har han inte heller upptäckt i torsionsfältet.

 

Se även på White TV: Etern även bekräftat av Einstein;

 

Prof. Konstantin Meyl the New Tesla;

 

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

 

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe;

 

Technical proof: Scalar Waves exist;

 

Growing Earth Part 2: physical explanation of free energy;