Vad är ett spöke? En astral kropp?

Saturday, 01 November 2014 16:43

källa

Halloween fokuserar på spöken. Men finns det spöken och vad är de i så fall? Ja, spöken finns, de är del av en uppsjö med levande varelser som de flesta av oss inte kan eller får se. Den mest trovärdiga förklaringen är att de flesta spöken är rester av döda människor, som fastnade i den materiella världen på vägen till ljuset, till själavärlden, den egentliga världen. De fastnade i sina s.k. astralkroppar, en materiell kropp som dock är mycket finstoftig.

Åsikterna i filmerna nedan förklarar på ett pedagogiskt sätt vad spöken är. Kvinnor är ofta mycket klokare på områden som inte kan mätas med vetenskapliga instrument. Förmodligen är deras intuition bättre tränad, då de främst skall kunna kommunicera med småbarn, som inte kan tala ännu. Modern måste då kunna känna av vad barnet vill.

Till sist några kloka ord från en kristen hemsida,cbn.com :

"The origins of Halloween are Celtic in tradition and have to do with observing the end of summer sacrifices to gods in Druidic tradition. In what is now Britain and France, it was the beginning of the Celtic year, and they believed Samhain, the lord of death, sent evil spirits abroad to attack humans, who could escape only by assuming disguises and looking like evil spirits themselves. The waning of the sun and the approach of dark winter made the evil spirits rejoice and play nasty tricks.  ............

Christians should be teaching their children (age appropriately) that:

  • - there is a spiritual world filled with goodness from God and evil from Satan (Eph. 2:1-10);
  • - life with Christ has power over darkness (I John 4:4); and
  • - those who celebrate Halloween either are unaware of its roots, or are intentionally promoting a world where evil is lauded and viewed as an ultimate power.

To counter the evil influence of Halloween, we need to join together and celebrate the reality of the heroic efforts of Christian saints over the evil in their day. Many leaders in the past -- and present -- have fulfilled the mandate of destroying the works of the devil through their sacrificial commitment to Christ and His Kingdom.

Too, rather than “hide” in the face of evil, we should unabashedly and boldly create an alternative that is positive and uplifting; that celebrates good over evil and the triumph of God over Satan. We need to provide an environment that also makes room for heaps of fun while using the day as a “teachable moment” to celebrate God’s protection, provision and purpose for our lives."

 

 

You must be logged in to comment.