Frimurare mördade tronföljaren Franz Ferdinand för 100 år sedan

Saturday, 28 June 2014 22:31

källa: Franz Ferdinand med familj. Den 28 juni 1914 blev barnen föräldralösa

Idag för 100 år sedan mördade den 19 årige Gavrilo Princip den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek i den bosniska huvudstaden Sarajevo. Detta anses vara uppstarten till första världskriget. Så är inte fallet. Hemliga makter, med säte i London, England, hade planerat kriget långt innan för att förinta Tyskland och Ryssland, som hade utvecklats alldeles för positivt med de mörka krafternas måttstock mätt.

Den officiella historieskrivningen har förtigit att Princip var frimurare i frimurarorganisationen Det unga Bosnien men tillhörde även logen Pobratim (Brödraskapet) i Sarajevo. Under rättegången mot honom och Nedelko Cabrinovic avslöjades, att den franska frimurarlogen Grand Orient låg bakom mordkomplotten. Den serbiska nationalistorganisationen Svarta Handen var enbart en mellanhand. Konspirationen planerades av frimurare med Radoslav Kasimirovic i spetsen redan 1912 i Paris, skriver Jüri Lina i boken Under Skorpionens Tecken på sidan 236 ff.

"Cabrinovic avslöjade i rätten, att frimurarna hade dömt den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand till döden. Detta fick han veta av frimuraren Milan Ciganovic. Denne överlämnade till den unge Gavrilo Princip den browning som han skulle använda för att begå mordet ......

Attentatsdagen befann sig frimurarnas emissarie Lev Trotskij på ett kafé i Sarajevo, där han lämnade konspiratörerna de sista instruktionerna."

källa:
A 111 118 aka Armistice 11 November ‘18!

Rättegången mot Princip och de andra konspiratörerna med alla frimurarbevis beskrivs i boken "The Sarajevo Trial" (Chapel Hill 1984) från Dolph Owings. En engelsk sammanfattning kan laddas ner här.

Se även på White TV: Jüri Linas Under Skorpionens Tecken Sveriges viktigaste historiebok;