Olika längdmått har matematiskt samband. Guds hand?

Friday, 10 January 2014 00:00

Den tyska pyramidexperten Axel Klitzke visar att längdmåttet metern är mycket äldre än vad det officiellt påstås: "Metern var ursprungligen tänkt som ett naturmått, motsvarande 1/40 000 000 av jordens omkrets. Den skapades efter franska revolutionen på 1790-talet och var då definierad som 1/10 000 000 av sträckan från nordpolen till ekvatorn längs Paris-meridianen" skriver Wikipedia (för en gångs skull korrekt). Enligt Klitzke har metermåttet funnits långt före den franska revolutionen.

Att metern och tum/inch samt många andra längdmått som använts på jorden har ett matematiskt samband är föga känt och tyder på att andra än människor har lanserat våra längdmått.

Klitzke har också hittat bevis, att jorden växer, men kan inte förklara det. Fysikprofessorn Konstanin Meyl, vår nya Tesla, kan: The Growing Earth; jorden växer part 1 och part 2.

Titta på Klitzkes anförande Guds mått och apokryferna, som har engelsk text och mycket matematik:

Se även på White TV: Slående naturvetenskapliga bevis att GUD finns;

Frimurarnas hemliga makt och symboler avslöjas genom siffror;

Svenska frimureriet under djävulsk kontroll! Tack Ers Majestät att Ni vände dem ryggen!;

Liv byggs med skalärvågor;