Vi har redan en invasionsarmé i landet som ägnar sig åt lågintensiv terror som polisen varken vill eller kan agera emot.

Saturday, 05 January 2019 22:01

källa: Ingrid Carlqvist: “Sweden threatens people who show video of jihad decapitation

Nu till nymånen ville jag egentligen komma med ett annat mycket viktigt ämne, men Ingrid Carlqvist gick ut den 3 januari 2019 med ett ännu viktigare:

Underrättelsekälla: Säpo har inte alls koll på terrorister i Sverige

Ingrid tog kontakt med en av sina agentkällor, då nye Säpochefen Klas Friberg hade skrutit med att ha förhindrat två terrordåd i Sverige 2018. Ingrids källa kommer med sensationella och trovärdiga uppgifter som bekräftar vad Nya Tider och WTV redan tidigt varnade för.

* Vi har redan en ”invasionsarmé” i landet som ägnar sig åt lågintensiv terror som polisen varken vill eller kan agera emot.
* Det är i själva verket utländska säkerhetstjänster som tvingat Säpo att agera.

"– Vi har låst fast oss i tanken om att terrorism är när någon skjuter eller bombar folk, alternativt tar gisslan för att få igenom politiska krav. Det folk inte har förstått är att vi har en ny form av terrorism som vi kan kalla lågintensiv terrorism. Det är våldtäkter, grooming, rån, överfall utan dödlig utgång, anlagda bränder med mera – brott som många gånger förstör livet för folk och som definitivt håller på att bryta ner vår svenska kultur med hög tillit till andra människor.  ...

– Terrorgrupperna har kommit fram till att det är mer ”kostnadseffektivt” att begå flera små handlingar än en stor, som dels kommer att glömmas bort och dels leder till att medlemmar sitter i fängelse i all evighet. Där gör de ingen reell nytta förutom att de kan rekrytera nya terrorister.

– Än viktigare är dock att man kommer åt så många fler människor med lågintensiv terror, eftersom den döljs bland den vanliga brottsligheten. Och eftersom vår ordningsmakt är fullständigt urusel på att lösa sådana här brott så kan de upprepas i all oändlighet. Skulle någon åka fast får denne bara ett kort straff. Snart släpps han ut ur det ”svenska vilohemmet” och kan köra igång igen. ....

Min (Ingrids, anm. WTV) källa talar en lång stund om begreppet muruna som ytterst få västerlänningar känner till. En del kanske har hört talas om det shiitiska begreppet taqiyya som brukar beskrivas som en doktrin som tillåter att en troende muslim döljer eller på annat sätt gör avsteg från sin tro – om de riskerar döden, allvarlig förföljelse eller i största allmänhet vill skydda islam från kritik. Sunnimuslimer är snabba att hävda att bara shiiter har rätt att ljuga och göra avsteg inför icke-muslimer, men sanningen är att muruna är ännu värre än taqqiyya och i princip helt okänt.

Det var Muslimska Brödraskapets chefsideolog och andlige ledare Yusuf al-Qaradawi som återintroducerade muruna under en konferens i USA 1989. Muruna ger muslimer tillstånd att så splittring och förvirring i Västvärlden. Ett sätt är att låtsas vara sekulär.  ..... Till och med handlingar som är totalt förbjudna enligt sharialagar (som att en muslimsk kvinna gifter sig med en icke-muslimsk man eller att muslimer dödar muslimer), är enligt al-Qaradawi helt acceptabla under muruna."

Ingrid Carlqvist frågar sin källa, dock tyvärr utan att hänvisa till Nya Tiders och WTV:s forskning:

"Menar du alltså att vi har en invasionsarmé på svensk mark utan att vi kan peka ut den eller vilka som är medlemmar i den? Hur ska vi då kunna bekämpa den?  ...

Men vad ska vi göra då? Vi kan ju inte bara sitta här och vänta som lamm på väg till slakt!

– Är det någon som är beredd att göra något åt det? Se på våra politiker! De har ställt till det och nu ber de oss rösta på dem för att lösa just de problem som de själva har skapat.   ....

– Först och främst måste all invandring och anhöriginvandring stoppas. Alla invandrare som begår brott som renderar fängelse ska utvisas med ”Persona non grata” på livstid stämplat i alla datasystem och eventuella pass. Asylrätt och medborgarskap ska återkallas och personerna ifråga repatrieras. (fet genom WTV)

Därefter måste alla pass och id-kort sökas om och hämtas ut personligen. Alla gamla id-handlingar måste förklaras ogiltiga, och vi måste införa nya som inte kan förfalskas som dagens kan. De nya ska innehålla DNA-information och biometriska data i krypterad form.

Alla bidrag som i dag betalas ut måste stoppas, både sådana som går till olika etniska/religiösa föreningar, men också till privatpersoner av utländsk härkomst som är bosatta utomlands. Alla penningtransaktioner till utlandet ska läggas under lupp för att stoppa pengautflödet till utlandet, samt alla pensioner som betalas ut till döda personer och bidrag till terrororganisationer. Alla terrormisstänkta ska (bevisade eller icke bevisade) utvisas och utlämnas till hemlandet oavsett vilka straff de riskerar få där.

Min (Ingrids) intervjuperson förklarar att om vi har DNA på alla invandrare blir det extremt mycket svårare för dem att begå brott och komma undan. En av de sex uzbeker som nu åtalats för terrorförberedelse hade exempelvis fyra svenska id-handlingar – med fyra olika namn och födelsedata. Hur är det ens möjligt?

Källan skrattar.

– Det är löjligt enkelt. Du åker in i Sverige och söker asyl och får ett id-kort. Sedan reser du utomlands, åker tillbaka och söker asyl på nytt, i ett annat namn och får ett nytt id-kort. Detta kan göras hur många gånger som helst eftersom vi aldrig kontrollerar de asylsökandes fingeravtryck eller DNA.

– När vi har DNA på dem blir det mycket svårare att begå brott och komma undan. Men det förutsätter förstås att vi har en fungerande ordningsmakt som är modig nog att ta tag i problemen, samt att vi inrättar en gränspolis värd namnet och inte som i dag är en resurspool för andra verksamheter inom polisen.  ....

– Säpo klarar sig inte utan hjälp, den information de får från andra är vital! Utan information utifrån hade inte 2018 års terrordåd kunnat undvikas. Det har till och med gått så långt att andra länder ibland skickar in sina egna operatörer för att ta hand om vissa personer."

Ingrids källa anser att ISIS redan smugglat in uppemot 15 000 personer till Sverige. WTV misstänker starkt att siffran är större. Tyvärr säger hennes källa ingenting om att Mossad har kapat den svenska polis- och även Säpoledningen och att det är Mossad och CIA som har byggt upp och alltjämt kontrollerar ISIS och Al-CIAda.

----------

Annat om främmande makts kidnappning av den svenska polisen och ISIS på WTV:

Med Anders Thornberg behåller Mossad kvar sitt grepp om den svenska polisen;

Svenska polisen styrs av Mossad-maffian, därför fick Ulf Rydström sparken;

Kicka de kriminella element i polisledningen, då blir polisen effektivare;

Hel ISIS-armé redan i Sverige med stöd av Säpo, nya indicier från 2016;

Hemlig ISIS-armé insmugglad, skall slå till mars 2016;

ISIS kontrollerat av USA och Israel, precis som Al-Quaida;

Sveriges fiende Mossad bakom IS;

Bilbränderna förmodligen övning av ISIS-armén i Sverige, Update 15.8.18;