Månen påverkar solens neutrino strålning vid förmörkelser

Sunday, 27 September 2015 21:20

källa

I natt från kl. 04.00 visas ett spektakel på himlen: blodmåne och supermåne samtidigt. Blodmåne betyder att månen dränks i ett rött ljus under en månförmörkelse, genom att jordens atmosfär bryter solljuset som sedan kastas på månen. Månen, jorden och solen står i en linje. I natt står månen dessutom närmast jorden i sin nästan kretsformiga omloppsbana, så att den visar sig extra stor också, vilket kallas för supermåne.

Då sammanträffandet av detta är ett ytterst sällsynt spektakel (sist 1982, nästa 2033), befarar många att det händer någonting negativt med eller på jorden. Men det är ingen fara, då jorden befinner sig på en mycket positiv tidslinje (time line) jämfört med förr. (Se närmare hos experten Simon Parkes om detta)

Däremot skall man ha klart för sig att månen påverkar solstrålningen, så att ljuset från månen har speciella hemlighållna effekter på jorden. Detta hänger ihop med den stora konspirationen mot Nikola Tesla, då världens största naturvetenskapliga snille. Han upptäckte att solen ger oss två olika typer av strålning, dels det kända solljuset, som färdas på elektromagnetiska vågor med ljusets hastighet och dels neutrino-strålningen, som kommer med skalärvågor, snabbare än ljuset (ja Einstein ljög).

Det är alltså ett allvarligt fel i fysikundervisningen som lär att ljus antingen kan ha egenskap av vågor eller delar, partiklar, korpuskler. Sanningen är att solstrålar är både och, vågor och partiklar. Beroende på vilket mätinstrument vi tar, ser vi ena gången vågegenskapen och den andra partikelegenskapen.

Anledningen varför neutrino-strålningen hemlighållits inom fysiken sedan Teslas upptäckt för ca. 100 år sedan är, att den skickar den fria energin. Vi skall köpa dyr el, olja och gas av oligarkerna och inte fri neutrino power från kosmos.

Fysikprofessorn Konstantin Meyl, vår tids fysiksnille som Tesla då, kunde 2006 förutspå en jordbävning i södra Europa efter en solförmörkelse, då han hade listat ut att månen fokuserar solens neutrino-strålning som en lens, så att den samlas extra starkt vid en punkt på jorden. Denna samlade neutrino-duschen kan vålla jordbävningar. Mycket riktigt, så blev det. Detta handlar filmen nedan om.

I natt har vi dock en månförmörkelse, men det finns talrika förtryckta belägg, att fullmånens ljus har speciella effekter på jorden och människorna. Det mörkläggs av samma skäl, vi skall inte veta något om den kostnadsfria energibringande neutrino-strålningen. Förmodligen reflekterar fullmånen neutrino-energin från solen på ett speciellt sätt och förmodligen extra mycket, när månen står närmast.

Se även i samband med detta ämne Meyls forskning på den växande jorden på White TV:

The Growing Earth; jorden växer Part 1;

Growing Earth Part 2: physical explanation of free energy;

 

Meyl on neutrino connection eclipse earthquake from Henning Witte on Vimeo.