Den stora silverkonspirationen banade väg för dagens fuskpengarsystem

Thursday, 24 January 2013 22:20

I nedanstående film ges en kort sammanfattning av USA:s mest kända och ofta filmatiserade sagan The Wizard of OZ. Den är en symbolisk berättelse om USA:s kamp för sina egna pengar och bibehållandet av silver som pengar, den s.k. bimetallstandarden, med de två metaller silver och guld som pengar, vilket hade fungerat någorlunda bra under tusentals år.

Den stora konspirationen mot silver och guld började med grundandet av Bank of England 1694 som privat bank. Där började fusket med att låna ut pengar som banken inte har. På den tiden var guld jämte silver pengar. För att bana vägen för dagens fuskpengarsystem, fiat money currency, började de dolda krafterna först att konspirera mot silvret redan under 1700-talet. Över hela planeten marginaliserades silver som pengar mer och mer. I USA fick det sin höjdpunkt under mitten av 1800-talet. När silvret plötsligt inte få vara pengar längre och utgör ca hälften av de cirkulerande pengar, är det lätt att uträkna, att ekonomin i ett land får problem. Om du har för litet pengar i jämförelse med BNP så får du en deflation. Detta ledde i USA till en djup ekonomisk kris som beskrivs i filmen. Enbart guld som pengar var alltså någonting mycket negativt. Detta är viktigt att känna till för alla som förespråkar guldmyntfoten. I USA svalt folk efter att den rena guldmyntfoten hade införts. Hela valrörelsen i USA 1896 kretsade kring denna fråga och kulminerade i William Jennings Bryans berömda guldkorstalet

William Jennings Bryan, amerikansk politiker under slutet av 1800-talet, som ville ha silvret tillbaka som pengar för att rädda miljontals amerikaner ur svält och fattigdom

Efter konspirationen mot silvret kom den mot guldet. Punktligt till sommaren 1914 slopade nästan alla länder sin guldmyntfot för att övergå till dagens kriminella fiat money system, där privata banker skapar pengar ut ur tomma intet. Detta blev nödvändigt för att kunna finansiera WWI. Den hade annars redan slutat julen 1914, eftersom med bibehållen guldmyntfot hade pengarna inte längre räckt till, att köpa nya vapen.