Historiska kampen om räntan och ärliga pengar

Thursday, 25 September 2014 12:36

källa: Jesus kastar ut banksters,ockrare; bilden är från Lucas Cranach

F.d. börsmäklaren Stephen Zarlenga är en pålitlig källa när det är frågan om pengarnas historia och reform. Han startade redan 1996 the American Monetary Institute (AMI). I den här föreläsningen från maj 2014 berättar han på ett kort och pedagogiskt sätt om pengarnas historia, som jämt var en kamp om ärliga eller förslavande pengar skall finnas och om räntefrågan.

Filmens del 1 saknar ljud fram till minut 15:35. Innan händer inget så man skall direkt gå till denna tid:

Se även på White TV: Introduction to the American Monetary Institute (AMI);

Congressman Dennis Kucinich (D-OH) clever monetary reform;

AMI American Monetary Institute;

Stephen Zarlengas Money History Book;

Stephen Zarlenga;