Ny Fokus Estonia rapport: Estonias ramp lossnade inte av sig själv, Margus Kurms utredning tjuvhållen

2022-02-01 02:07

Fokus Estonia är en halvhemlig svensk grupp av Estonia-experter under ledning av Lars Ångström, som har kommit med många viktiga Estonia-avslöjanden, senast till 27-årsdagen med tekniska bevis att bogvisiret sprängdes bort.

Nu kom de den 28 januari 2022 med nya fakta om bogrampen, som stod uppfälld bakom bogvisiret och som inte öppnades i samband med att bogvisiret sprängdes bort före förlisningen. Rapporten kan laddas ner här.

Det som är mycket märkligt är att Fokus Estonia har fått tillgång till Margus Kurms privata Estonia-utredning innan den estniska tidningen Postimees ens har publicerat den. De var ju de största sponsorer till Kurm. Mörkläggning?

WTV har sedan hösten 2021 väntat förgäves på Kurms utredning ....

Men nu till den från Fokus Estonia:

"20220128

ESTONIAS RAMP LOSSNADE INTE AV SIG SJÄLV

Under haverikommissionens undersökningar i juli 2021 framkom den sensationella uppgiften att Estonias ombordkörningsramp inte längre satt fast i stängt läge, utan stod bredvid fartyget på havsbotten. Statens haverikommission föreslog att gångjärnen rostat sönder och att rampen fallit av. Men kommissionens egna bilder som togs samtidigt visade att styrbords gångjärn är intakt och synbarligen opåverkat av rost samt att rampens hörn fortfarande sitter fäst i gångjärnet.

Här syns rampen ifrån en vinkel med Estonia underifrån. Det framgår tydligt att även förpiksdäcket hindrar rampen från att spontant hamna i den position den står i nu. Lägg märke till att lera/sand täcker utsidan av rampens styrbordssida. (Foto från fotogrammetrin)

Nu har den fotogrammetriska 3 D scanningen från den privata utredningen ledd av Estlands förre statsåklagare Margus Kurm visat att rampen står på en plats där den omöjligen kan ha hamnat utan yttre påverkan. Rampen satt, efter förlisningen, fastkilad inne i den halvmeter djupa rampkarmen.

- Den del av rampen som fortfarande sitter kvar i gångjärnet visar att rampen varken roterat/öppnats 90° eller dragits ut i sidled. En sådan rörelse skulle dessutom förutsätta att den 12 ton tunga rampen skulle lyftas upp mot ytan.

.......

Styrbords nedre ramphörn är av särskilt intresse att undersöka. Bilden nedan, tagen under Bemis/Rabes dykningar år 2000, visar en säregen skadebild som varken kommenterats, analyserats eller förklarats av JAIC. Som rampen står nu är en undersökning av detta hörn inte möjlig då sand/lera täcker rampens båda styrbords hörn upp till två och en halv meters höjd.

Vidare står rampen nu så att den helt döljer det stora hålet i styrbords frontskott som filmades utförligt under Bemis/Rabes dykningar år 2000. Några av världens främsta experter på undervattensprängningar ansåg att hålet med dess utfläkta sidor måste ha orsakats av detonationer. Skadan varken kommenterades, analyserades eller förklarades av haverikommissionen JAIC.

År 2000 undersöker dykare den stora skadan i frontskottet som nu inte är åtkomlig då rampen döljer skadan." (Fet stil WTV)

Se även på WTV:

Någon har öppnat Estonias bogramp mellan 25-årsdagen 2019 och idag, helt öppen! Kustbevakningen lät det ske!;

JAIC’s förmodade och kalkylerade förlisningsrutt är felaktig skriver Kurm i Estonia-rapport;

R/S Sentinel med SA Mare Liberum under Margus Kurm avslutade sina Estonia undersökningar igår, hittade nytt hål;

Nu när Kurm snart visar omskakande Estonia-bilder kommer svenska Haverikommissionen med a..let ur vagnen;

Estniska anhöriga och Margus Kurm har tröttnat på Sveriges och Estlands nya Estonia-mörkläggning, sprängskador på bilderna och tredje hål UPD 11.9.21;

 

https://youtu.be/zup7OxqMyoo

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.