Militären och polisen har minst fyra olika hemliga Estonia-arkiv. Upp med dem!

2020-11-02 05:15

F d riksdagsledamoten och försvarsutskottsmedlemen Lars Ångström (MP) har alltid varit den modigaste av Estonia-politikerna. När vi ordnade en stor Estonia-manifestation på Norrmalmstorg 2002 till 8-årsdagen bjöd jag in Ångström att hålla tal. Han lät svara att han enbart skulle komma om jag, Henning Witte, inte skulle hålla ett tal. Då det hela var mitt initiativ sket jag i honom och höll mitt inledningstal. Därefter såg ja Ångström i publiken och bad honom ändå hålla ett spontant tal. Det gjorde han och det blev bäst av alla.

Idag kräver Ångström på Expressen debatt att snarast öppna en ny utredning då Mikael Damberg (S) har ljugit om militärsmugglingen på Estonias sista resa:

"Öppna det topphemliga arkivet

Enligt min källa på Högkvarteret har den militära underrättelsetjänsten MUST flera hemliga arkiv. Det första innehåller hemligstämplat material där stämpeln har en röd ram. Det andra arkivet innehåller dokument med kvalificerad sekretess. Hemligstämpeln har där dubbla röda ramar.

Men det finns ett tredje hemligt arkiv bortom de två första, nummerarkivet. Här ligger det som är extremt hemligt. Dessa ärenden ligger inte under rubriker eller efter datum utan bara i nummerordning. Det är i nummerarkivet man får titta om man vill finna handlingarna som rör de militära transporterna på Estonia.

En överstelöjtnant med särskilt ansvar på MUST, var operativ chef på KSI under förlisningsnatten -94. På grund av sin tystnadsplikt är han förhindrad att berätta någonting om de militära frakterna på Estonia som han känner till. Han måste därför förhöras med lyft tystnadsplikt under ed med fullt straffansvar."

Igår avslöjade AB att även den korrupta polisen ruvar på ett hemligt Estonia-arkiv:

"Längst ner i källaren på polishuset Kronoberg förvaras den bortglömda Estoniautredningen.

Cirka 15 000 sidor ligger osorterat i 27 lådor.

Men stora delar av utredningen är hemligstämplad – bland annat fartygets lastmanifest, spaningsuppslag och korrespondens mellan Ryssland och UD.

De tusentals handlingarna ligger inlåsta bakom en röd järngrind i ett skyddsrum längst ner under polishuset Kronoberg i Stockholm.

I ett rum intill har Palmeutredningen förvarats under decennier fram till att den nyligen digitaliserades.

I Estoniarummet finns sekretesskyddat material som är kopplat till arbetet med att identifiera dödsoffer från färjekatastrofen.

Men i lådorna finns också hela den brottsutredning som inleddes för att ta reda på om någon eller några personer kunde misstänkas för att ha orsakat olyckan.

La ner utredningen

Svensk polis utredde den delen av olyckan under rubrikerna grovt vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik och i februari 1998 lade chefsåklagare Tomas Lindstrand ner utredningen."

Att lägga ner brottsutredningen utan egna undersökningar var naturligtvis kriminell, tjänstefel och skyddande av brottsling. Att hemlighålla allt material så långt efter nedläggningen är också kriminell.

Att Sverige sitter på så mycket hemligt Estonia-material bevisar att Sverige bär en stor del av skulden att MS Estonia sänktes. Sveriges värsta massmord i modern tid.

https://www.expressen.se/debatt/damberg-ljuger-och-vilseleder-om-estonia/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/All7dr/polisen-hemligstamplar-utredningsmaterial-om-estonias-last

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.