Klimatförändringar, eller hot om repressalier?

2014-02-22 19:24

Text Ivan Björn

Det har gått bara några dagar sedan Kerry varnade för klimatförändringar. I Riksdagen har miljöpartiet hakat på och gick ut i debatten med att t.o.m. Amerika har vaknat. Tror man på IPCC panel och deras påståenden om klimatuppvärmning som numera kallas klimatförändring eftersom uppenbart har ingen uppvärmning inträffat, så förstår man att miljöpartiet vill samla poäng, men tänk om Kerry sa något helt annat? Tänk dig att det inte alls handlar om klimatförändringar men istället handlar allt om ett förtäckt hot?

Många människor har hakat upp sig på Kerrys tal och uttryckligen har de låtit sig luras för att de tror fortfarande på vad makthavare säger och är inte kapabla att genomskåda lögner.

Att vi är besprutade med chemtrails börjar fler och fler människor förstå, liksom de förstår att Sverige inklusive hela Skandinavien spelar en nyckel roll i styrning av vädret i världen. Sverige är direkt ansvarig för misär som förorsakas av torka och översvämningar i andra länder. Sverige har flera HAARP anläggningar som heter LOIS, EISCAT och LOFAR som är sammankopplade med andra länder. Chemtrails i sin tur sörjer för att atmosfären blir en plasma som går att manipulera med hjälp av mikrovågor.

Tar man detta i beräkning så förstår man också Kerrys tal i ett helt annat ljus. Frimurare och folk som hör till hemliga sällskap ger alltid två budskap i en som samma tal. Vanligt folk som inte förstår detta hör en sak, de invigda förstår och hör något helt annat. Ett bra exempel på detta är 9/11, där den vanliga människan såg muslimer som skyldiga till dådet, medan världens regeringar och deras underrättelsetjänster visste att skalärvapen har används och att vilket land som helst kan sluta som tvillingar på Manhattan - gå upp i rök helt enkelt. Gorges Bush tal har varit tydlig. ”De som inte är med oss är emot oss”!

Kerrys tal är ett förtäckt hot. Asiatiska länder måste rätta sig efter USA och FED. Gör de inte det kommer det att inträffa klimatförändringar! Det blir översvämningar. Det räcker om havsnivån höjs med 1 meter och vi kan föreställa oss vad som händer med Indonesien. Ja Kerry sa t.o.m. att klimatförändringar kan liknas vid massförstörelse vapen. Det är riktigt påstående, men det Kerry inte sa är att klimatförändringar är framkallade av chemtrails plasma i atmosfären med hjälp av HAARP systemet!

USA är på branten till konkurs, med tanke på att FED trycker upp värdelösa dollar som tillverkas som lån. Vi har blivit varse om detta i höstas. Nu borde det i rimlighetens namn komma en ny kris. Men tänk dig om det går att skjuta upp denna kris med hjälp av påtvingad avsättning av dessa värdelösa dollar? Tänk dig om USA tvingar asiatiska länder att sälja sitt guld mot dessa värdelösa papper? I det läget skulle Kerrys tal komma i ett helt annat ljus. I alla fall är Benjamin Fulford inne på dessa tankar om utpressning!

Allt är inte som det verkar vara helt enkelt.

Publicerat också på http://ivansbj.blogspot.se/
Tack Ivan för dessa intressanta tankar!