US-Airforce Academy Chemtrail Manual

2013-04-05 00:02

Nu har det dykt upp en manual från det amerikanska flygvapnet som har titeln: "Chemtrails"

Källa, där pdf-dokumentet kan laddas ner

I manualen är det en rad kemiska övningar och anvisningar för acid rain, syre regn. Det verkar dock inte finnas några anvisningar för piloterna, hur de rent tekniskt skall spreja.