Fjärrstyrdes Taimour Abdulwahab?

2011-12-10 13:40

En liten grupp försöker att tillskansa sig världsherravälde, den Nya Världsordningen, New World Order. Deras enda möjlighet att ta kontroll över världens 7 miljarder människor, ligger i att ha tillgång till en dold och välorganiserat maktapparat. Finanssystemet, hemliga sällskap och hemlig teknologi, är deras främsta redskap, i den för oss synliga, tre-dimensionella världen. För att maktinstrumenten skall fungera, är det nödvändigt att de är uppbyggda som en pyramid. Då räcker det att endast kontrollera toppen av pyramiden, eftersom alla längre ner i strukturen måste lyda order ovanifrån.

Finanssystemet utgör ett sådant pyramidspel och säkerhetstjänsterna, med tillgång till hemlig teknologi för bl.a. 'mind control', är också uppbyggda enl. samma pyramidstruktur. I deras topp står Mossad, en liten men extremt effektiv säkerhetstjänst, som tar order av bankhuset Rothschild (Israel som bas är enbart tillkommet som en sk. falskflaggad operation). Under Mossad kommer de brittiska tjänsterna MI5 och MI6, vilka är betydligt större i antal medarbetare. Därefter kommer USA:s och Rysslands säkerhetstjänster, vilka i sin tur kontrollerar säkerhetstjänster i andra länder.

Sverige är ett litet land och därför hamnar dess säkerhetstjänster, MUST och FRA för det militära och SÄPO för det civila, längre ner i maktpyramiden.

Allt sedan stormaktstiden har Sverige en historia av att ha varit underkuvat främmande länder. Under frihetstiden på 1700 talet var det Ryssland, Frankrike och i viss mån England. Sedan, efter att man låtit mörda Gustav III, tog franska frimurare (Grand Orient i Paris), makten i Sverige. Anledningen till att Gustav III måste röjas ur vägen, berodde på att han hade dristat sig till att kasta ut förtryckarna (varför han än idag svartmålas: tex. SVT:s Anno 1790). Därefter konspirerade frimurarna mot hans son, och lanserad en för Sverige fullständigt främmande Napoleon-general på tronen, Bernadotte. Eftersom det handlade om en fransk frimurarkonspiration, fick det bli en fransman på tronen. (Vår nuvarande kung, är den förste av Bernadottarna som distanserat sig från frimurarna och han måste därför och för sina fantastiska insatser för Sverige bedömas som riktigt bra för Sverige!)

Efter att Grand Orient tillsatt Bernadotte gick det dåligt för Sverige. Dess stormaktsställning erroderade, och landet fick uppleva massvält och elände i så hög grad, att mer än 1/3 av befolkningen tvingades utvandra. Först när socialdemokraterna kom till makten fick man det bättre i Sverige.

Vi lärde oss i förra inslaget om Unabombaren, att praktiskt taget alla viktiga terrordåd i världen, kontrolleras och genomförs av någon av säkerhetstjänsterna. Därför ligger det nära till hands att misstänka, att även Sveriges första terrordåd, för ett år sedan, den 11 december 2010, utfördes av någon/några säkerhetstjänster.

Påfallande är att Taimour Abdulwahab var en icke fanatisk, sympatisk och positiv person, ända fram tills han flyttade till Luton utanför London. Efter det blev han som förbytt. Känns mönstret bekant? Misstanken att han där utsattes för tankekontroll [mind control] av MI6 är stor, då Luton även spelade en numera ökänd roll i 7/7 attentaten.

En småbarnspappa som själv får bestämma och som älskar sin familj, skulle aldrig välja att bli en självmordsbombare, i synnerhet inte precis före sin födelsedag. Framförallt, så gör han en björntjänst åt den muslimska världen, då han [enligt Koranen] drar till sig förbannelse, när han dödar oskyldiga. Att spränga en ledande bankman kommer ju inte på frågan.

Den lilla mobilen eller walkie-talkie som låg bredvid bombmannen, kan också ha använts för att skicka ett lösenord till Taimour, vilket fick honom att genomföra ett redan på förväg, genom 'mind control', inprogrammerat handlingsprogram.

En tittare på White TV försåg mig med den här bilden som togs intill Taimour:

Det var inte speciellt kallt den dagen och inga andra som gick på Drottninggatan, behövde skydda sig mot kylan genom att täcka hela ansiktet. Misstanken är stor, att mannen ingick i säkerhetstjänsternas organisation, för att övervaka och kontrollera terrordådet (enl. uppgifter så skall också en fotograf ha varit på plats för att omedelbart dokumentera attentatet).

Det som dock är mest avslöjande, är varningen som en svensk, tillhörande försvarsmakten, gav till en bekant några timmar före bombexplosionen utlöstes på Drottninggatan: "Om du kan, undvik Drottninggatan i dag. Det kan hända mycket där. . .bara så du vet". Detta stärker misstanken, att en svensk säkerhetstjänst var inblandat.

Misstanken förstärks av den här bilden:

Skyltfönstren på bara någon meters avstånd från explosionen är oskadda. I motsats till vad SÄPO senare lät påskina, var sprängladdningens effekt extremt svag, dock tillräckligt att döda Taimour. Vissa betecknade därför omgående detta attentat som som ett falskflaggat sådant, utfört av en fyrverkeri själv-bombare. Inte heller den sk. bilbomben åstadkom någon större skada. Utan att  ha några direkta bevis, spekulerar jag därför i följande scenario:

Mossad eller MI6, som står över SÄPO i rangordning, har tvingat SÄPO att arrangera ett terrordåd även i Sverige. Ur MI6:s perspektiv var det på tiden att även Sverige inlemmades djupare i det syntetiska kriget mot terrorismen. Genom det nedtystade mordet på förre SÄPO-chefen Klas Bergenstrand, blev SÄPO igen tuktat av högre makter. Misstanken om att Bergenstrand bragts om livet kommer av att han hade en mycket bra hälsa och en hjärtinfarkt är enkelt att utlösa med hjälp av 'Mind Control'-teknologi. Bergenstrand hade innan han mördades, städat upp hos SÄPO efter mordet på Anna Lindh. Hennes mördare Mijailo Mijailovic, är ett typiskt 'Mind Control' offer (hörde röster som styrde honom och var maktlös). Eftersom Mossad hade ett decimerat inflytande så länge Bergenstrand var chef för SÄPO, så hade de ockå mest att vinna på hans död och den största misstanken faller därför på samma organisation (White TV kommer att ta upp detta i ett senare inslag).

Sverige är ett land med ovanligt många människor med empati. Därför finns också ovanligt många människor hos SÄPO med empati, jämfört med utländska säkerhetstjänster. Denna effekt gjorde att SÄPO utförde terrordådet så ofarligt som möjligt, men med maximal skrämselpropaganda, för att äska mer befogenheter (tillgång till FRA spaningen, mera pengar) och för att blidka sina slavdrivare högre upp i hierarkin. Detta är väl också anledningen att SÄPO fortfarande inte är klar med sin utredning. Hade SÄPO vägrat, hade MI6 eller Mossad, själva tagit initiativet och då hade det blivit som på Utøya i Norge. Intressant i sammanhanget, (vad jag vet), är också, att det inte avhölls någon säkerhetsövning strax före smällarna, på eftermiddagen för ett år sedan.

Noteras bör också att Tomas Lindstrand var åklagare i Sveriges första terrordåd. Han blev "känd" genom aktiv mörkläggning av Estonia-massmordet, då jag som anhörigföreningens juridiska ombud, hade flera duster med honom.

Sammanfattningsvis är Taimour Abdulwahab totalt oskyldig och bara ytterligare ett tragiskt offer, under  de aktiviteter som de Satans säkerhetstjänsterna sysselsätter sig med. Vi skall dock vara tacksamma att utfallet av sådana här dåd, vanligtvis är betydligt lindrigare i Sverige än i den övriga världen.