Jordbävningen i Italien på 10 km djup bevisar HAARP

2016-10-29 00:00

Jordbävningen i Italien på söndagsmorgonen den 30 oktober 2016 var 7,1 stark och ägde rum i 10 kilometers djup. Detta avslöjar den amerikanska jordbävningsmaskinen HAARP, som lättast och därför oftast värmer upp vatten på just 10 kilometers djup, som sedan triggar igång jordbävningen.

Filmen handlar dock om jordbävningen i somras, den 24 augusti 2016.

Simon Parkes skrev den 26 oktober 2016:

"This afternoon 5 small earthquakes hit Switzerland south of Bern.?

One quake was 4.2 on the Richter scale.  This is extremely rare for Switzerland.

This earthquake was also reasonably close to Cern.

But also very close to where Jacob Rothchild is holed up."

Liknande på WTV:

Jordbävningar på 10 km djup = Indikation på HAARP;

Iran jordbävning 10 km djup, HAARP?