Teal Swan berättar om sexslavar genom mind control

2015-09-04 21:38

Teal Swan berättar om det gamla sättet att utsätta människor för mind control genom grym tortyr och därefter uppsplittrade personligheter, som Thomas Quick också hade. Genom hypnos och förmodligen även andra medel kunde offret sedan programmeras till vad man ville: spioner, mördarmaskiner eller sexslavar, eller både och:

Tack Göran för filmtipset!

Se även på White TV: Mind Controlled Marilyn Monroe mördades för 50 år sedan;

Nya bevis att Auschwitz Mengele fortsatte att tortera i USA efter 1945 som Dr. Green;

Monarch Mind Controlled Brice Taylor misused by Henry Kissinger;

Cathy O'Brien banbrytande mind control vittne;