Stormen Gudrun förmodligen också made by HAARP USA

2015-01-07 19:42

Nu är det 10 år sedan den fruktansvärda stormen Gudrun ödelade stora delar av södra Sverige. Jag var då på landet i Rejmyre och det var en av få gånger elen gick. Jag höll mig inomhus, vilket var klokt med hänsyn till att ett ruttet träd förflyttades ca. 10 m på min väg utanför huset. Hade någon gått där, hade det kunnat bli dödligt.

källa;är det en slump att stormen Gudrun härjade värst just där mark behövdes för LOIS' antennskog?

Trots att jag kände till HAARP kopplade jag inte ihop stormen Gudrun och HAARP. Först några år senare läste jag på nästet om sambandet. Denna källa har nu när jag letar förmodligen censurerats bort via Google. Argumentet som användes var att skogsägarna runt Växjö inte ville sälja och blockerade därför utbyggnaden av antennskogen LOIS. Sedan kom Gudrun och alla skogsägare hade enbart plockepinn kvar på sina marker. Då ville de gärna sälja innan virket blev förstört av skalbaggar och liknande. Det sägs att några krånglade även med bygglovet.

Det som också talar för HAARP är att stormen var så extremt och onaturligt kraftfullt. Tsunamin 2004 och 2011 framför Fukushima var också extremt starka och där går det lättare att bevisa att de var konstgjorda med HAARP-teknologi.

Uppsala universitet annonserade LOIS antennerna runt Växjö redan 2001 och 2008 blev anläggningen klar.

Kanske HAARP ville också sätta press på den svenska regeringen i samband med Sveriges inblandning i tsunamikatastrofen?

Bevisföringen blev tyvärr tunn när det gäller sambandet mellan stormen Gudrun och HAARP, då material har försvunnit från Google. Är det några White TV tittare som vet eller har mer?

LOIS och EISCAT kan sammanlänkas med HAARP, för att öka styrkan att påverka jonosfären.

Den andra filmen nedan är från miljöingenjören Solveig Silverin. Bevisföringen är dock delvis ganska bristfällig, men filmen är klart sevärd och en bra tankeställare.

I första filmen diskuteras LOIS och stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) från min 7:30, som kom mycket lämpliga för LOIS anläggningen.

Se även på White TV: USA och Sverige orsakade tsunamin 2004 med HAARP och EISCAT i Kiruna;

Sveriges delaktighet i det Amerikanska Vädervapnet HAARP;

Sverige och Norge med i HAARP-Konspirationen;