Några möjliga fri energi maskiner presenteras

2014-09-23 01:15

källa: http://howtobuildteslacoil.com/zpe-20-free-energy-crystal-battery-overunity-hutchinson-effect-rock-battery-tesla-radiant/

Filmen nedan visar några påstådda fri energi maskiner från USA, med ett japanskt undantag på slutet. Filmen lyckas inte förklara på ett vettigt sätt hur maskinerna fungerar. Om de verkligen använder sig av fri energi i Teslas mening, d.v.s. använder sig av fri neutrino power med hjälp av elektriska skalärvågor, framgår inte riktigt av filmen. Enbart Tom Bearden intervjuas, dock inte Prof. Konstantin Meyl, som kan mycket mer om ämnet och som inte tvingas av militären att mörklägga, som de gör med Bearden, vilket medför att han inte är en pålitlig källa.

Tack vare Konstantin Meyl vet vi hur Tesla tänkte och hur fysiken bakom den fria energin ser ut. Den arbetar helt enkelt med en vågtyp som har mörklagts i över 100 år inom fysikvetenskapen, just för att folk inte skall upptäcka den fria energin. Vågen är en s.k. skalärvåg, närmare bestämt en elektrisk skalärvåg, som Tesla upptäckte för över 100 år sedan. En skalärvåg har helt andra egenskaper än den kända elektromagnetiska Hertz-vågen.

Skalärvågen transporterar elektrisk energi med hjälpt av små partiklar, neutriner. Den elektriska skalärvågen kan därutöver även samla in neutriner och på så sätt leverera mer elektrisk energi än vad som skickades iväg, over unity effect. Detta menas med riktig fri energi och förklaras tyvärr inte i filmen.

Den tar dock upp problemet, att många fri energi maskiner inte levererar upprepningsbara resultat, vilket vi är van vid från den gamla fysiken. Detta beror på att den fria neutriner-energin inte är lika väl tillgänglig överallt. Den kommer från solen och ibland skickar den mer och ibland mindre fri neutrino power. Dessutom är styrkan av jordens magnetfält en viktig faktor, hur mycket fri energi man kan skörda. Därför ar det ett gott tecken, om maskinen levererar olika resultat, som inte är jämna. Typiskt är också att det ibland finns extremt mycket neutrino power i luften, vilket då kan medföra, att den fria energimaskinen går sönder, då den inte har en mekanism att reglera för mycket energiintag. Även Tesla skall ha drabbats av detta problem, t.ex. när han körde med sin Pierce Arrow på 1930-talet.

Se även på White TV: Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe;

Fri energi ifrån pyramider; bygg själv och testa!;