Viktiga informationer om den 4. dimensionen från Simon Parkes

2017-06-08 21:08

centralt om den fjärde dimensionen från 1:27:08 i filmen: