Erkänn Västsahara kräver alla ärliga röster

2017-01-21 16:44

Regeringen har problem med att återföra kriminella migranter till Marocko, men utnyttjar inte påtryckningsmedlet att erkänna Västsahara, vilket Margot Wallström i alla fall borde göra av folkrättsliga skäl.

källa

Här ett mycket bra inslag från jinge.se:

"Vad händer med Västsahara? Något i alla fall. Sedan jag för exakt ett år sedan publicerade denna artikel så har enligt tidningen Västsahara ”EU-domstolen fastslagit i sin slutliga dom 21 december 2016 och följer därmed sin egen generaladvokat Melchior Wathelets utlåtande 13 september. Detta är en stor seger för Polisario Front som har drivit ett mål mot EU gällande handelsavtalet 2012.
Västsahara är inte en del av Marocko. EU:s fördjupade handelsavtal 2012 med Marocko, som gäller jordbruks- och fiskeprodukter, gäller inte Västsahara – utan enbart Marocko. Inte heller Associationsavtalet, frihandelsavtalet, mellan EU och Marocko från 2000 gäller Västsahara.” EU-domstolen: Västsahras produkter tillhör inte Marocko

Artikeln, först publicerade 14/1 2016.
FN antog 1960 den så kallade Avkoloniseringsdeklarationen och år 1963 sattes Spanska Sahara av FN:s särskilda utskott för avkolonisering upp på FN:s lista över områden som ska avkoloniseras, det vill säga befolkningen har rätt till självbestämmande och självständighet. I december 1965 antog FN:s generalförsamling en resolution med krav på Spanien att avkolonisera området. I december 1966 antog FN:s generalförsamling en resolution med krav på Spanien att under FN:s överinseende organisera en omröstning angående Västsaharas självbestämmande, ett krav som sedan upprepades varje år 1967–1973.

Befrielserörelsen Front Polisario (Folkfronten för befrielse av Saguia el Hamra och Rio de Oro) bildades 1973 med befrielse från den spanska kolonialismen som mål, efter att Spanien vägrat gå med på FN:s upprepade krav på avkolonisering. Sedan november 1975 ockuperas Västsahara till stora delar av Marocko.
Internationella Domstolen i Haag avvisade 1975 Marockos anspråk på Spanska Sahara (Västsahara)[3]. Inget land erkänner idag Marockos rätt till Västsahara."

Läs resten av inslaget hos Anders Romelsjö.

Se även på WTV:;

43% av invandrare från Nordafrika är kriminella enligt tyska officiella siffror

NATO officerare från USA, England, Tyskland och Israel fångade i Aleppo, använde kemiska vapen;