John Todd avslöjade Illuminaterna redan på 1970-talet

2015-07-19 20:07

källa

John Todd härstammade från en Illuminatfamilj men bytte sidan till den kristna världen. Han predikade om Illuminaternas existens och fara för mänskligheten redan på 1970-talet i USA. Han förföljdes hårt och spärrades in på mentalsjukhus, där hans öde blev osäkert.

Forska om de hemliga bakgrundskrafterna på White TV: William Guy Carr om den stora världskonspirationen;

William Cooper avslöjar Illuminaterna;

USA hade bombat Japan före Pearl Harbour i faskflaggat attack;