Nobels fredspris 2013 kritik mot Israel

2013-10-11 23:13

Nobels fredspris 2013 tilldelades OPCW, en organisation som kämpar för ett globalt förbud och förintelse av samtliga kemiska vapen. Syrien har efter de senaste påtryckningarna nu äntligen skrivit på och ratificerat den kemiska vapenkonventionen, Chemical Weapons Convention. Men Israel har inte ratificerat denna viktiga konvention. USA och Ryssland har gjort det men struntar blankt i att fullfölja sina åtaganden. Fredspriset sätter nu fokus på alla de andra stater som beter sig skandalöst genom sina innehav av kemiska vapen. Därför var det ett bra val, även om en majoritet i Syrien sägs vara missnöjd med prisbeslutet i Norge.

källa

Många har kritiserat Norges Nobelkommitté för prisutdelningen till Obama 2009 just när han hade börjat i sitt ämbete. Detta var ett klokt beslut som gav Obama en fredsfotboja. Han vägrade att starta krig mot Iran 2012 och mot Syrien 2013, trots att sionisterna ville att USA skulle gå till attack och äventyra världsfreden. White TV är en av ytterst få som tackat Obama för att han hittills lyckats trotsa Rothschilds planer att starta tredje världskriget. Ett tack också till Norges Nobelkommitté som genom sitt beslut idag sätter press på Israel att följa Syrien och förstöra sina massförstörelsevapen.

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.