Vår DNA konstruerades av mycket högtstående intelligens

Wednesday, 28 August 2013 20:02

Vi vet tack vare Prof. Konstantin Meyl att vår DNA är en sofistikerad antenn som kan motta och sända magnetiska skalärvågor för att transportera energi och information. Här kommer en data-nisse, Stephen C. Meyer, som har räknat ut, att vår DNA omöjligt kan ha uppstått enligt Darwins idiotier: mutation och selektion. Vår DNA har en intelligent designer.

källa

Watson och Crick fick nobelpriset 1962 för upptäckten av DNA 1953. Crick har sedan dess förtvivlat försökt att få gehör för sin forskning, att DNA omöjligt kan ha uppstått enligt Darwins idéer. Han kom fram till det efter sannolikhetsberäkningar. Jordens ålder, ca. 4 miljarder år, skulle inte kunna räcka. Då vår DNA är mycket känslig kan den inte själv flyga genom rymden. Vår DNA bör därför ha transporterats hit i ett rymdskepp.

Kolla även White TV:s inslag: Slående naturvetenskapliga bevis att GUD finns