Fri Energi, Orgon, kan mätas med våg

Tuesday, 10 July 2012 19:45

White TV har haft många inslag om en hemlighållen fysik, där existensen av skalärvågor har spelat en nyckelroll. Teslas Colorado Springs försök 1899 där han lyckades överföra elektrisk energi över 42 km utan kabel visade, att han hade upptäckt den elektriska skalärvågen, en longitudinell våg. Tesla upptäckte då också att denna våg färdades snabbare än ljuset och att det kom fram mer energi än vad som hade skickats iväg, vilket är ett bevis, att det finns fri energi att tillgå var som helst (over unity effect). När Tesla meddelade bankiren J.P. Morgan, att han kunde försörja hela världen med gratis fri energi, förintade Morgan Tesla ekonomisk, så att inget kunde hota oligarkanas oljeintressen. Nobelpriset ströks.

Wilhelm Reich, som återupptäckte den fria Orgonenergin, varpå CIA mördade honom 1957

Skalärvågen har många aspekter och en är att energin som färdas i en magnetisk skalärvåg (se intervjun med Prof. Meyl, som upptäckte den magnetiska skalärvågen här) kan jämställas med den fria livsenergin, som bl.a. Wilhelm Reich har återupptäckt: Orgon. Reich skiljde mellan Orgon och Deadly Orgon = DOR. På sanskrit heter energin prana, på kinesiska chi. Akupunkturen känner till denna livsviktiga energi, som har egna banor i vår kropp, liknande ådror, som kallas för meridianer. Skolmedicinen bör skämmas, för att de förtrycker dessa fakta!

Dr. Klaus Volkamer, har lyckats väga den fria Orgonenergin Källa: http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/naturwissenschaft/freie-energie/energie-aus-dem-vakuum.html

Nu har en tysk forskare, Dr. Klaus Volkamer, återupplivat en 100 år gammal idé (från bl.a. Rudolf Steiner) att mäta denna fria livsenergi med en mycket känslig våg. Han hade lagt frön från krasse i två slutna glaskolvar och låtit den växa bara i den ena. När den började växa blev kolven tyngre och när krassen hade dött, återkom den gamla, lägre vikten. Andra har vägt döende personer och efter döden, blev de ett tjugotal gram lättare, se filmen 21 gram. Volkamer har även vägt sovande människor. Under djupsömnen blev de upp till 400 gram lättare, då den finstoftiga eterkroppen glider ur vår kropp och beger sig på resande fot. När vi vaknar kommer den tillbaks och vi återfår vår tidigare vikt.

Dr. Volkamers mätningar med mycket finkänsliga vågor bevisar, att det finns livsformer som de flesta av oss inte kan se. De som brändes som häxor kunde, och det var just därför, att de torterades och mördades på det grymmaste sätt. Handlade det om andra livsformer här på jorden, som inte ville bli upptäckta???

 

Jadranko Miklec interview with Klaus Volkamer from Nosce te ipsum on Vimeo.