Genmodifierade bebisar senaste skriket

Tuesday, 10 July 2012 16:51

Vaken.se hade nyligen ett bra inslag om genmodifierad majs som anklagar Monsanto att ändra generna i vår mat, utan att det finns bevis för, att detta icke har skadliga konsekvenser. Att sälja genmodifierad mat borde vara förbjudet i hela världen, då riskerna är stora att sådan mat även kan förändra våra egna gener och div. andra hälsorisker samt leda dessutom till farlig monopolbildning på livsmedelsmarknaden.

Källa: http://snippits-and-slappits.blogspot.se/2012/06/worlds-first-gm-babies-born.html

Hade ett sådant förbud varit i kraft, då hade det också varit förbjuden att ändra i mänskliga gener. Men nu har det blivit officiellt: genmanipulerade bebisar har födds i USA, som har gener från tre olika 'föräldrar'. Säkert har detta pågått i hemlighet långt innan, men resultatet är motbjudande, då det öppnar för missbruk och vi vet inte, hur sådana ingrepp förärver sig. Så blir det, när kontroller och etisk debatt uteblir.

Källa: http://www.activistpost.com/2012/06/worlds-first-genetically-modified.html