Pedofilmaffian i Sverige är större än vad du tror!

Saturday, 17 July 2021 03:53

https://rumble.com/vjx31g-samtal-med-michael-zazzio-och-henning-witte-om-statens-vergrepp-mot-barn-oc.html

Möjligheten för myndigheter att tvångsomhänderta barn måste stoppas omedelbart då det missbrukas på det grymmaste varje dag. Barn och föräldrar utsätts för livslånga trauman och psykisk tortyr. Istället ska Soc skicka övervakare in i familjen om förhållandena mellan föräldrar och barn blivit olidliga.