Svenskar får beväpna sig enligt nödrätten, då rättsstaten är dödad av främmande makt Mossad

Thursday, 26 December 2019 19:39

pepparspray, källa

Det sker dagligen våldsbrott utfört av invandrare mot oskyldiga svenskar. Deras problem är att polisen inte hjälper dem och i de få fall polisen kommer, släpps gärningsmannen extremt fort på fri fot igen, då brottslingen med invandrarbakgrund anses vara under 18 år. Många ljuger om sin ålder och den ruttna svenska staten accepterar detta. De få som blir dömda säpps alldeles för tidigt och kan då begå nya övergrepp mot skyddslösa svenskar..

I Sverige har nästan alla brottslingar vapen och polisen som har våldsmonopolet gör inget mot detta och ställer sina vapen sällan till folkets skydd till förfogande.

Vi har en situation där polisen sedan Palmemordet är under Mossad-kontroll. Mossad är i toppen av pyramiden att hova in knarkpengar i Väst och därför gör de Mossad-kontrollerade polischeferna mycket, för att gynna knarkmaffian. Ingen tar ens upp frågan att sparka alla de kriminella polischeferna som förstört den svenska polisen. Högre löner och fler poliser hjälper knappast.

Sveriges kriminella polischefer styrs genom utpressning och/eller med mind control, som sedan M/S Estonias förlisning långsamt också kom under Mossads kontroll.

Åklagarväsendet och de flesta domare är också under mind control så att hela rättsstaten i Sverige är kidnappad av främmande makt.

Då måste medborgarna som är helt skyddslösa få rätt att bära vapen som i USA. I synnerhet kvinnorna som är kroppsligt underlägsen de manliga våldsmännen.

Nödrätten har en enkel formulering i 24 kap 4 § Brottsbalken:

[K24]4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

[S2]Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

Dagens domare skulle inte tolka nödregeln så att folk får beväpna sig, men de är så undermåliga att vi inte kan lita på domarna längre.

Nöden känner ingen lag heter en urgammal regel som är djupt förankrad i folket. Trots att det formellt är förbjudet att beväpna sig, kvinnorna får inte ens ha pepparspray som i de flesta andra länderna som inte är så hårt våldtagen av Mossad, så får man alltså beväpna sig om man är tvungen att gå genom ett område där invandrargäng och våldtäktsmän kan lurpassa.

Lagtexten täcker denna tolkning av nödrätten.

Annat om den polisiära svinstian i Sverige:

Anders Thornberg och poliserna i Trollhättan måste sparkas omedelbart, förstört våldsmonopolet;

Så görs polisen effektiv igen föreslår Populisterna,

Rättsstaten har redan kollapsat, modig polis slår larm, polischefen Eliasson måste avgå!

Med Anders Thornberg behåller Mossad kvar sitt grepp om den svenska polisen;