Har ACT21 något med mind control att göra?

Thursday, 12 November 2015 20:08

Det har kommit uppgifter från en targeted individual, offer för mind control, att ACT21 skulle ha någonting med mind control att göra. Offret och hans omkrets gjorde efterforskningar och fick denna skrivelse:

White TV kan inte bedöma sanningshalten i skrivelsen, men ber White TV tittare att komma in med tips, ifall de vet någonting om vad ACT21 är och om/hur det är kopplat till mind control / tankekontroll. Vet någon något om MUST:s och Säpos satelliter?

Filmen har inget med ACT21 att göra, utan enbart om mind control i entertainment branschen. Mycket intressanta uppgifter om Beatles.