David Icke om sanningstrålningen

Thursday, 28 May 2015 21:34

David Icke är världens ledande väckarklocka, han reser runt och predikar för att öppna våra ögon och för att befria oss från de mörka krafterna, precis som Jesus. Han säger och skriver: sanningen befriar er!

I den här föreläsningen går han in på en strålning som befriar oss, som höjer vårt och jordens medvetande. Det handlar om neutrinostrålning som kommer från vårt svarta hål, som är centrum för vår vintergatan. Neutrinostrålningen färdas snabbare än ljuset (annars skulle det inte kunna lämna det svarta hålet) med skalärvågor.

Vilka är de mörka krafterna? Simon Parkes vet mer, se honom på White TV:

Simon Parkes on the Alien Perspective;